biodiverzitás további fogalmak »

A biodiverzitás fogalma számos je­lentést hordoz. A fogalom használata során leg­gyakrabban a taxondiverzitást (faj feletti rend­szertani egységek sokféleségére vonatkoztatva), vagy még inkább a fajdiverzitást értjük. Beszélhe­tünk a fajon vagy populáción belüli genetikai vál­tozatosságot kifejező „genetikai diverzitásról", vagy a populációk tér- és időbeli mintázataiban, kölcsönhatásaiban megjelenő sokféleségről, az „ökológiai diverzitásról". A fogalom lényegében az élet sokféleségének teljességét írja le, amely a fajkihalások miatti aggodalom révén vonult be a köztudatba.

Forrás:

Klímaváltozásról mindenkinek
Harnos Zsolt – Gaál Márta – Hufnagel Levente
Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2008