egészségügyi határérték további fogalmak »

Higiénés határérték: az adott szennyező gáznak az a maximális koncentrációja, amely az emberi egészségre sem rövid, sem hosszú távon nem fejt ki káros, vagy kellemetlen hatást. A hazai jogszabályokban az egészségügyi határérték az immissziónormával azonos, és területileg, ill. időben is differenciált. Ennek az a magyarázata, hogy az emberi szervezet rövid ideig nagyobb szennyezést képes elviselni, mint hosszabb időn át, tehát az éves egészségügyi határérték kisebb lesz, mint a 24 órás. A területi eltéréseket pedig az indokolja, hogy az ember ipari területeken általában csak a munkaidejét tölti, míg a lakhelyén hosszabb ideig tartózkodik. Ezért az utóbbira (lakótelepek, családi házas lakhelyek) szigorúbb határérték vonatkozik (védett I. terület), mint az előbbire (védett II. terület). A legalacsonyabb határérték a kiemelten védett területekre (pl. kórházak, természetvédelmi területek) érvényes.

Forrás:

Környezettan - Természet és társadalom - globális szempontból
Dr. Kerényi Attila
Kiadó: Mezőgazda, 2003