evapotranszspiráció további fogalmak »

Egy adott termőhelyi (ökoló­giai) egység vízfogyasztása, amely magában fog­lalja a felszíni párolgást, vagyis az evaporációt, valamint a vegetáció által felhasznált és kibocsá­tott transzspirációs víz együttes mennyiségét.

Forrás:

Klímaváltozásról mindenkinek
Harnos Zsolt – Gaál Márta – Hufnagel Levente
Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2008