városi hősziget további fogalmak »

A mesterséges burkolatok több energiát nyelnek el, s ezért több energiát adnak át a felettük lévő légrésznek is, mint a természe­tes növényzettel borított területek. A vízszintes és függőleges irányban egyaránt sok mesterséges burkolattal (aszfalt, beton stb.) rendelkező tele­püléseken magasabb hőmérsékletek alakulnak ki a környező természetes felszínborítottságú térsé­gekhez viszonyítva.

Forrás:

Klímaváltozásról mindenkinek
Harnos Zsolt – Gaál Márta – Hufnagel Levente
Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2008