Érdekességek

Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010

A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében készült "Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010" c. kiadvány legfontosabb megállapításaiból kéthetente, összesen 6 alkalommal sajtóanyagokat jelentetünk meg.

1.   rész

GAZDASÁGI-TÁRSADALMI FEJLŐDÉS, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS ENERGIA, VÁLLALATI FELMÉRÉS

A magyar gazdaság energiaintenzitása (azaz, hogy a GDP egy egységéhez mennyi energiát kell felhasználni) az elmúlt évtizedben egyre kedvezőbbé vált, folyamatosan csökkent. A visegrádi országok energiaintenzitása átlagosan 31%-kal mérséklődött, köztük Magyarországé 24%-kal, ezzel nagyban megközelítették az uniós átlagot.

2001-ben Magyarország energia-intenzitása az EU27 átlagértékét 16%-kal haladta meg. 2008-ra ez az érték már 12%-ra csökkent.

A megújuló energiaforrások részaránya Magyarországon a villamos energia felhasználásban 5,6%-ra emelkedett, amivel a 2010-es határidő előtt teljesítettük vállalásainkat, ugyanakkor nagyon egyoldalúan: a biomassza részaránya (91%), amely az utóbbi 5 évben látványosan emelkedett.

A vállalatok környezeti érzékenysége, a környezetvédelem iránti elkötelezettségük nagyon kedvező képet mutatat az 5 fő feletti vállalkozások esetében.

Közel 60%-uk nagyon fontosnak, de további 28%-uk is fontosnak tartja a környezet védelmét.

Az ágazati és méretkategóriák szerint az átlagot meghaladó a környezeti felelősségvállalás mértéke az Ipar, a Kereskedelem és a Szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazatok, illetve az 50 főnél több alkalmazottak foglalkoztató cégek esetében.

Ugyanakkor a környezeti felelősségtudat csupán a vállalkozások kb. negyede esetében érhető valóban tetten. A környezetvédelmi irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS, egyéb saját) önként vállalt bevezetése a vállalati mérettel arányosan és főként az ipari, mezőgazdasági tevékenységet végző cégek esetében a leginkább elterjedt.

A teljes évkönyv innen letölthető.