Érdekességek

A Magyar Természetvédők Szövetsége javaslata az Alkotmányhoz

Az emberiség fennmaradása érdekében a fenntartható társadalom legfontosabb alapelveinek a beemelését szorgalmazza az új Alkotmányba a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ).

A javaslati anyag felhívja a figyelmet arra is, hogy az emberi faj további létezése érdekében minden egyént A Magyar Természetvédők Szövetsége az új Alkotmányhoz készített koncepciójában megfogalmazza, hogy az egyetemes emberi jogok mellett két további alapjogot szükséges kinyilvánítani: kollektív jogot az egészséges környezethez, valamint az egyenlő lehetőség jogát a természeti erőforrásokhoz való hozzáféréshez, és azok hasznainak élvezéséhez.

A globális felelősségvállalás érdekében az egészséges környezethez való jogot az eddigivel ellentétben nem egyéni, hanem kollektív normaként kell kezelni. A társadalomban jelenlévő jövedelmi különbségek csökkentése érdekében biztosítani kell a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés esélyét mindenki számára, ugyanakkor ezek használata a közjót kell, hogy szolgálja. A természeti erőforrások az emberiség örökségét képezik, ezért fontos, hogy birtoklásuk és használatuk a közösség felügyeletével, annak javát szolgálva valósuljanak meg.

„A Magyar Természetvédők Szövetségének határozott álláspontja, hogy szükség van egy új Alkotmányra, amely a fenntarthatóság elveit is magába foglalja. A világ és hazánk környezetkárosítása oly mértékű, hogy az veszélyezteti a természeti erőforrások megújulásának képességét, ennek következtében nemcsak a jövő nemzedékek, hanem a ma élő embertársaink megélhetési lehetőségét is. Ritka alkalom az alkotmányozás, úgy érezzük, hogy Szövetségünknek erre a helyzetre most kötelessége válaszolni, ezért is készítettük el a Magyar Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága felkérésére koncepciónkat” – mondta Dr. Farkas István, az MTVSZ ügyvezető elnöke.

Korunkban egyre gyakrabban felmerül az emberiség túlélésének kérdése. A természetvédő szervezet szerint minden ember felelősséget visel az emberi faj fennmaradásáért és a jövő nemzedékek jól-létéért, ezért javasolja az erre vonatkozó norma rögzítését is. Az MTVSZ olyan minden egyénre kiterjedő kötelességek Alkotmányba való beemelését kezdeményezi, mint az élet minden formájának tisztelete, a természeti erőforrások fenntartható használata, a nem anyagi értékek megőrzése, az egészség lehető legteljesebb, önakaraton múló megőrzése, valamint a megelőzés és elővigyázatosság elvének alkalmazása.  Ez utóbbi ad például jogalapot arra, hogy minden normaszöveget, tervet, programot vagy konkrét tevékenységet fenntarthatósági vizsgálatnak kelljen alávetni, mielőtt azokat elfogadnák.

„Korunk sajátossága a rövid távú egyéni és csoportérdekek kielégítése, amely rendre megelőzi a közösségi, hosszú távú érdekeket. Ennek következménye az, hogy néhány ember jólétének érdekében kockára tesszük az emberi faj fennmaradását. Miközben széles körű jogokat biztosítunk az ember számára, megfeledkezünk azokról a kötelességekről, amelyet a jövőnkkel szemben kell viselnünk. Ezért az alkotmányban kiegyensúlyozottan kell megjeleníteni a jogokat és kötelességeket” – tette hozzá Dr. Gyulai Iván, az az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója, az MTVSZ koncepciójának készítője.