Érdekességek

Erősödő stratégiai felelősségvállalás

A hazai vállalatoknál van CSR stratégiai tervezés, ám egyelőre nem tervezett és hatékony az érintetti kapcsolatok menedzsmentje. A válaszadók szerint a felelős működés legfőbb célja a vállalati reputáció építése, valamint a cég iránti bizalom növelése – tárta fel a B&P Braun & Partners által idén tavasszal végzett Good CSR kutatás.

A B&P Braun & Partners által életre hívott, idén negyedik évébe lépő Good CSR program keretében megvalósult kutatás a hazai vállalatok körében térképezte fel a felelős vállalati működés állapotát, a társadalmi felelősségvállalás különböző formáinak elterjedtségét.

Kutatási eredmények áttekintése

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vállalatok körében elterjedt a felelős működés stratégiai megközelítése: ebben a dimenzióban volt a legjobb a vállalatok átlagos eredménye. Ugyanakkor a felelősségvállalás terén legfontosabb területnek nem ezt, hanem a felelősségvállaláshoz kapcsolódó programok megvalósítását nevezték meg a válaszadók.

A vállalatoknak fejlődniük kell az érintetti kapcsolatok kezelése és a felelős működés kommunikációja terén – ebben voltak a leggyengébbek az átlageredmények. E két terület azért fontos, mert a legtöbb válaszadó számára a felelős működés legfőbb célja a vállalati reputáció építése, valamint a vállalat iránti bizalom növelése – ami az érintetti kapcsolatok tudatos kezelése és a hatékony kommunikáció nélkül nem valósítható meg.

Érintetti kapcsolatok működtetése

A kutatásban részt vevő cégek számára a munkavállalók, és a fogyasztók/ügyfelek csoportjai bizonyultak a legfontosabb érintetti csoportoknak. Ezt mutatja az is, hogy a cégek többsége elindított már számukra valamilyen környezeti vagy társadalmi programot. Az érintettek közül a civil szervezeteket, illetve a beszállítókat tekintik a válaszadók a legkevésbé fontos csoportoknak.

A felelősségvállalás stratégiája

A válaszadók döntő többsége rendelkezik a vállalat felelős működésére, közösségi szerepvállalására vonatkozó jövőképpel. Döntő többségükre jellemző továbbá olyan stratégiai szintű környezeti, társadalmi, gazdasági célok, prioritások meghatározása is, amelyek a társadalmi felelősségvállalásra vonatkoznak. Ezekhez legtöbbször tervezhető, mérhető részcélok meghatározása is kapcsolódik.

A Good CSR program

A Good CSR program (www.goodcsr.com) azokat a felelős vállalatokat fogja össze, amelyek fontosnak tartják a felelős, fenntartható működést. A programhoz csatlakozó cégek elkészítik és közzéteszik – a legelfogadottabb nemzetközi standardon (GRI – Global Reporting Initiative) alapuló – jelentésüket, s így átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik vállalati működésüket. A régió vezető CSR-jelentési és kommunikációs platformjaként a Good CSR lehetőséget ad a csatlakozó vállalatoknak, hogy egységes és standardizált alapokra építve, célcsoportra szabott üzenetekkel és kommunikációs csatornákon át kapcsolódjanak érintettjeikhez.

A kutatásról

• Összesen 53 vállalat képviselője töltötte ki az online kérdőívet 2011. február 1. és március 31. között.
• A társadalmi felelősségvállalás négy különböző dimenzióját vizsgáltuk:

1. Érintetti kapcsolatok
2. Stratégia
3. Kezdeményezések, programok
4. Kommunikáció

• A vállalatok legnagyobb része a szolgáltatási szektorban működik, de nagy számban válaszoltak az élelmiszer- és gyógyszeripari és a pénzügyi szektort képviselő cégek is.
• Az eredmények és következetések a vállalatok képviselőinek önkéntes válaszain alapulnak.