Érdekességek

Egyre környezettudatosabbak az uniós polgárok

Tíz európai uniós polgárból nyolc azt szeretné, ha országának vállalatai „megkétszereznék” erőfeszítéseiket a természeti források ésszerűbb kihasználására - derül ki az EU bizottsága által készített felmérésből.

Tízből polgárból hét szerint kormányzatuknak is sokkal határozottabb lépéseket kellene tennie ezen a téren és hasonló arányban vannak azok, akik szerint mindebben maguknak a polgároknak is aktívabb szerepet kellene vállalniuk.

Az enviro2b.com portál ismerteti az EU bizottsága által készült felmérés eredményét, amiből kiderül az is, hogy a környezetvédelem terén az uniós polgárokat elsősorban – 41 százalékukat – a vizek elszennyeződése aggasztja, míg a természeti források elapadásának veszélyét a megkérdezettek 33 százaléka említette fő problémaként (2007-ben még csak 26 százalék).

Ugyancsak harmaduk gondolja úgy most, hogy vezető környezeti probléma a keletkező hulladék mennyiségének növekedése (2007-ben ilyen aggodalma a megkérdezettek 24 százalékának volt) és ugyancsak kiemelkedő környezeti problémának látják sokan (19 százalék) a fogyasztást, annak mértékét. Az uniós polgárok ma már többet tudnak a környezeti problémákról, mint akárcsak pár éve: ma 60 százalékuk állítja, hogy jól tájékozott ezekről, 2007-ben még csak 55 százalék vallotta magát annak.

A környezet kérdései, problémái ma már az EU-ban élők 90 százalékát foglalkoztatják valamilyen módon – derült ki a felmérésből, mely szerint az uniós lakosság jelentős többsége látja úgy, hogy a természeti erőforrások ésszerűbb hasznosítása és a környezet védelme a gazdasági növekedést is ösztönözheti az Európai Unióban.