Érdekességek

Létkérdésünk: Jó a jó(l)lét?

A KÖVET Egyesület XVI. JóLétKérdések című konferenciáját 2011. október 20-án, Budapesten, a Hotel Gellértben rendezte, a környezetvédelem szerepéről, a felelősségvállalásról, a fenntarthatóságról, valamint annak emberi és pénzügyi vonatkozásairól. A rendezvényen ünnepélyes keretek között adták át a Dr. Georg Winter életműdíjat, melyet Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor-helyettese vehetett át.

Dr. Georg Winter, a díj névadója a konferencia díszvendégeként emelte az esemény rangját. Megnyitó beszédében hangsúlyozta: „A környezeti menedzsment nem showbiznisz, hanem a teljes körű minőségirányítás sikeres és jövőközpontú módszere. A környezetbarát vállalatirányítás ellenőrző rendszerét érdemes volna állami kézbe adni, és minden minisztériumot és szintet a fenntarthatóság felé kellene kormányozni. Az embereknek rá kell ébredniük arra, hogy a világ minden állama egy magasabb rendnek, a Természetnek van alárendelve. Ennek területe a bioszféra, polgárai az élőlények összessége és ennek a hatalomnak az ereje valamennyi élő fejlődésében lakozik.”

„A gazdaságról a legtöbb ember azt gondolja, hogy az egy gép, aminek az a dolga, hogy minél több pénzt termeljen. A használati utasítást úgy hívják, hogy közgazdaságtan, a mérnököt pedig, hogy közgazdász. Szerintem a közgazdaságtan – eltorzult formájában, amit ökonomizmusnak nevezünk – sokkal inkább hasonlít egy vallási meggyőződéshez, amelynek szentháromsága a hatékonyság, a növekedés és a versenyképesség. Amíg le nem számolunk a bálványimádással, addig nem fogunk kijutni a válságból.” – emelte ki megnyitó beszédében Dr. Tóth Gergely, a KÖVET Egyesület főtitkára.

Dr. Kerekes Sándor kapta 2011-ben a Dr. Georg Winter életműdíjat

Dr. Kerekes Sándor 1971 óta, immár 40 éve dolgozik megszakítás nélkül a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Nevéhez fűződik a BCE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének megalapítása, melynek első tanszékvezetőjeként a fenntartható fejlődés egyetemi szintű oktatásának egyik meghatározó alakjává vált. Létrehozta a Tisztább Termelés Magyarországi Központját, majd a környezettudományi szak indítása érdekében megalakította az öt tanszéket átfogó Környezettudományi Intézetet, melynek jelenleg is igazgatója.

Jelentős hazai kutatásokat folytatott a környezetgazdaságtan, a környezeti menedzsment és Magyarország Európai Uniós csatlakozásának környezetpolitikai és környezetvédelmi szempontú vizsgálata témakörökben. Fontos szerepe volt annak kidolgozásában, hogy a vállalatgazdálkodásban milyen dimenziók mentén és módszerekkel lehet érvényesíteni a környezetvédelmi szempontokat.

Számos környezetgazdaságtani témájú szakkönyv, egyetemi jegyzet szerzője, hét szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja, 2003-tól az MTA doktora, 2010 júliusától az Egyetem nemzetközi és tudományos rektorhelyettese. A Magyar Akkreditációs Bizottság, az UNIDO Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar ENSZ Társaság tagja, megalakításától tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, melynek 2008-től az elnöke. 2000-től tagja az MTA elnöki környezetvédelmi bizottságának. Számos magas szintű tudományos és állami elismerés birtokosa. Meghívott előadóként rendszeresen megfordul a hazai és nemzetközi környezetvédelmi és fenntarthatósági eseményeken.

„Ada címet, bár nem kértem”, kesergett kedvenc versemben az Epilógusban Arany János. Közel annyi idős volt akkor, mint én most.  Kaptam címeket én is, soknak őszintén örültem. A most megkapott Winter díj mégis a legkedvesebbek közé tartozik majd, nem feltétlenül az indoklása miatt, hanem azért, mert ismerem és nagyra becsülöm Georg Wintert, akiről a díjat elnevezték, és ami legalább ilyen fontos, szeretem azokat az embereket is akik nekem ítélték a díjat 2011-ben. Ők azok, akik a KÖVET-et létrehozták és fenntarthatóvá tették. Köszönöm kedves barátaim.” ­– ezekkel a szavakkal köszönte meg Dr. Kerekes Sándor a díjat.

A JóLétKérdések Konferencia szekciói

A „Fenntarthatóság evolúciós akadályai” című tudományos szekcióban Dr. Mérő László matematikus, Dr. Miklósi Ádám biológus és Dr. Hetesi Zsolt fizikus közreműködésével a konferencia résztvevői megismerkedhettek azzal, hogy a természeti rendszerekből, az öröklődés folyamatából ismerős jelenségek a társadalom és a gazdaság működése során hol és milyen formában jelennek meg. A szakemberek szerint a társadalomnak felül kellene emelkedni azon a téves elképzelésen, hogy rendszerek felett álló mindenhatóként az általa elképzelt irányba tudja terelni a folyamatokat. Azokat a folyamatokat, amelyek mögött komoly természeti törvények állnak. Ehelyett a működést és visszacsatolást tanulmányozva, a rendszer részeként kell megtanulnia létezni.

A „Felelősség és együttműködés a környezetvédelemben” című civil és állami szekcióban Dr. Nemes Csaba a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, Dr Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, Vetier Márta a Greenpeace programigazgatója és Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke vett részt a kerekasztal beszélgetésen. A két szektor kapcsolata, együttműködési lehetőségei mellett szó esett a környezetvédő civil szervezetek anyagi helyzetéről, a Jövő Nemzedékek országgyűlési biztosa hivatalának jövőjéről, de olyan aktuális témákban is kifejtették véleményüket a szakértők, mint a társadalom viszonyulása az atomenergia kérdéséhez, az úthasználati díj bevezetése, a természetvédelem helyzete.

A Vállatok és emberi tényezők című szekcióban Salamon János, a MagNet Bank vezérigazgatója, Ódor Erzsébet, a Sanofi/Chinoin újpesti részlegének HSSE vezetője és Kapusy Pál, a MOL-csoport fenntartható fejlődés vezetője az emberi tényezőre helyezték a hangsúlyt a fenntarthatóság vonatkozásában. Mindhárom előadó arra kereste a választ, hogy az egyéni elhivatottság hogyan épülhet be egy szervezet kultúrájába, az egyén és a szervezet hogyan hatnak egymásra. Kiemelték a munkatársak bevonásának és motiválásának fontosságát, és megosztották a közönséggel álláspontjukat, miszerint a tudatformálás és egyben a folyamatos fejlődés kulcsa, ha lemennek az emberek közé és saját területükön találkoznak és kommunikálnak velük a fenntarthatóság témájáról.