Környezetvédelem

Civil szervezetek állásfoglalása a vörösiszappal kapcsolatban

Alulírott környezet- és természetvédõ civil szervezetek az egészség megóvását, a sérültek gyógyítását, a károk elhárítását és a további károk megelõzését tartják a legfontosabbnak a vörösiszap által elöntött településeken.

A Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján található közleményben több zöld civil szervezet együttes állásfoglalása található. Felhívják a lakosságot, a civil szervezeteket, a vállalatokat, intézményeket, hogy a kormányzati szervekkel közösen segítsék ezen feladatok mielõbbi megvalósítását. Egyúttal együttérzésükrõl, szolidaritásuktól biztosítják az érintetteket.

Ugyanakkor a katasztrófa azt bizonyítja, hogy további intézkedésekre is szükség van

Meg kell erõsíteni az ellenõrzõ hatóságokat, így különösen a környezet- és természetvédelmi felügyelõségeket és az ÁNTSZ-t, hogy meg tudják tenni az intézkedéseket a hasonló tragédiák megelõzésére. Az utóbbi években ezeket a szerveket oly mértékben legyengítették, hogy még a jogszabályban elõírt alapvetõ feladataikat sem tudják megfelelõen ellátni. Biztosítani kell a hatóságok függetlenségét a politikai befolyástól (amit igen gyakran egyes gazdasági érdekcsoportok alakítanak).

Szükséges a környezeti veszélyeknek a jelenleginél sokkal pontosabb feltérképezése az országban, valamint a már bekövetkezett károk elhárításának a felgyorsítása. Bár ez a folyamat megindult a rendszerváltás után, de azóta is csigalassúsággal halad. Azonban – amint a mostani eset is bizonyítja – a természet nem ennyire türelmes. A kárfelszámolás jelenlegi ütemével további katasztrófákat, emberéleteket kockáztatunk, s az okozott károk orvoslása sokkal több pénzünket emészti fel, mint amennyit a kármentesítések igényelnének.

El kell érni, hogy az esetleg mégis bekövetkezõ károk költségei ne az ártatlan elszenvedõket, illetve az adófizetõket terheljék, hanem azokat teljes egészében az okozók fizessék meg. Ennek érdekében jogszabályban kell elõírni, hogy a veszélyes tevékenységet folytatók kössenek biztosítást a tevékenységük során lehetségesen bekövetkezõ minden káresetre, illetve képezzenek erre más módon megfelelõ tartalékot. További lehetõség, hogy az állam vessen ki olyan mértékû adót az érintett tevékenységre, amelybõl alapot képezhet egy esetleges kárelhárításra.

Meg kell szüntetni a súlyosan környezetszennyezõ tevékenységek, illetve a meg nem újuló erõforrások kiaknázásának állami támogatását. Ilyen támogatásnak minõsül az is, amikor a szennyezést nem az okozónak kell megfizetnie. Az adott esetben célszerû lenne megemelni a jelenleg rendkívül alacsony bányajáradékot.

Elengedhetetlen a környezet- és egészségvédelmi képzések jelentõs kiterjesztése, minõségi javítása. Ma a lakosság többsége nem képes hatékonyan óvni környezetét, egészségét, és nem tudja, miként kell cselekedni egy környezeti katasztrófa esetén.

Az érintett településeknek, valamint cégeknek mindenütt érdemi katasztrófa-elhárítási terveket kelljen elkészíteniük, és képeseknek kell lenniük a végrehajtásra. Ezt az illetékes hatóságok szigorúan ellenõrizzék!

Fontos a katasztrófáért felelõs személyek szigorú és elrettentõ felelõsségre vonása is.

A környezet- és természetvédõ civil szervezetek nem elõször teszik meg ezeket a javaslatokat. Bíznak benne, hogy a továbbiakban erre már nem lesz szükség, mivel a kormányzat végrehajtja a felsorolt intézkedéseket.

Csatlakozó szervezetek:

Beklen Alapítvány

Bors Alapítvány

Csalán Környezet- és Természetvédõ Egyesület

Dráva Szövetség

Életfa Környezetvédõ Szövetség

E-Misszió Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

Energia és Környezet Alapítvány

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Fenntarthatóság Felé Egyesület

Független Ökológiai Központ

Greenpeace Magyarország Egyesület

Herman Ottó Természetvédõ Kör

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

Inspi-Ráció Egyesület

Kerekerdõ Alapítvány

Levegõ Munkacsoport

Környezet-és Természetvédõk Csongrád Városi Egyesülete is.

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

Magyar Természetvédõk Szövetsége

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nõk a Balatonért Egyesület

Ökológiai Stúdió Alapítvány

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdéséért

Ökoszolgálat Alapítvány

Ökotárs Alapítvány

Reflex Környezetvédõ Egyesület

Válaszúton Hagyományõrzõ és Környezetvédõ Alapítvány

Védegylet

WWF Magyarország

Zöld Akció Egyesület, Miskolc

Zöld Nõk

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány