Környezetvédelem

Merről fúj a szél?

Egy mohácsi olvasónk azt írta levelében, hogy a város központjában található vasöntöde évtizedek óta elviselhetetlen füstöt áraszt. Kenőpénz, bírósági eljárás, a környezetvédelmi előírások állítólagos megszegése.

Kezdjük a levél tartalmával. Több évtizedes problémát jelent Mohácson a vasöntöde elviselhetetlen füstje. Több pereskedés és bírósági eljárás folyt az ügyben, de a gyár a legegyszerűbb megoldást választotta: kenőpénzekkel igyekezett a lakosságot jobb belátásra téríteni.

A közelben több iskola, óvoda és közintézmény is található, így a helybeliek joggal aggódnak a légszennyezés miatt. Egy szűrőberendezés került kiépítésre, melyet csak az előzőleg bejelentett környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával hoznak működésbe – olvasható a már említett levélben.

Olvasónk képekkel támasztotta alá állítását, melyeket hozzánk is eljuttatott. Az egyiken jól látszik, hogy a műholdfelvételeken is kivehető a kéményből áradó füst. Beszámolója szerint az utcán tartózkodók buzgón támogatták a kép elkészítésében és interneten történő megjelentetésében.

Természetesen nem marad el a lehetséges felelősök megemlítése, akiket anyagi és kapcsolati érdekek befolyásolnak abban, hogy a jelenlegi állapotokat konzerválják.

Ezek után vettük fel a kapcsolatot Zimmer Zoltánnal, a Mohácsi Vasöntöde környezetvédelmi megbízottjával.

Mint megtudtuk, valóban kiépítettek egy füstgáztisztító berendezést, mely folyamatosan üzemel, és évente be kell vizsgáztatni. A képeken látható füst nagy része valójában vízgőz, ami szokványos üzemszerű állapotban a környezetvédelmi határérték alatti terhelést jelent. A gyárban vizes leválasztót alkalmaznak, ennek tudható be a kibocsátott vízgőz.
Kivételes esetekben, amikor a vas fennakad a kéményben, előfordulhat, hogy sűrűbb füstöt bocsát ki magából a gyár. Ilyenkor, hasonlóan a hétköznapi vegyes tüzelésű berendezésekhez, megtisztítják a járatot és ennek tudható be a szokottnál nagyobb és látványosabb környezeti terhelés.

Idén kétszer tartottak ellenőrzést az üzemben. Mindkettő szúrópróba szerűen zajlott és mindent rendben találtak. A megbízott véleménye szerint a képek több mint fél éve készültek, és a már említett ritka esetek egyikét örökítették meg rajtuk.

A kenőpénzekkel kapcsolatban – miszerint így próbálták befolyásolni a helyi lakosokat – a környezetvédelmi megbízott nem tudott állást foglalni, mivel abban az időben nem volt az üzem alkalmazottja. Annyit tudni lehet, hogy a lakosság korábban megnyert egy peres eljárást, és kártérítést ítéltek meg a részükre. Itt hibázott az öntöde – utólag ez könnyen belátható – mivel a jogi eljárás során nem kötötték ki az egyszeri kártérítést. A környék lakosai így többször is bejelentették kárigényüket, melyből valószínűleg szájbeszéd útján alakult ki a kenőpénzes verzió – véli Zimmer Zoltán.

A lakosság ellenszenve az üzem központi fekvésével is magyarázható. Azonban fontos leszögezni, hogy a vasöntöde 1894 óta a jelenlegi helyen található, és a környékbeli telkekhez árkedvezménnyel lehetett hozzájutni. Ráadásul már csak egy műszakban dolgoznak, szemben a korábbi hárommal.

„Ez a helyzet olyan, mintha a nagykörútra költöznék, és panaszkodni kezdenék a forgalom miatt” – szemlélteti a szituációt Zimmer.

Ami valóban problémát jelent, az a zajterhelés. Eddig 55 decibeles határérték volt mérvadó – ez a nagyvárosi zajterhelés tűréshatára. A jogszabály módosításoknak „köszönhetően” az üzemnek a kisvárosi értékeket kell betartania, ez 50 decibel.

Az intézkedési terv elkészítése folyamatban van, és szakértő jelenlétében is megtörténtek a szükséges mérések. (Zimmer szerint érdekes volt látni, ahogy az egyik helyi lakos azt panaszolta a mérést végző kollegának, hogy az üzemet ismét leállították az ellenőrzés idejére – ami nem volt igaz.)

Az üzem vezetése lakossági fórum összehívását tervezi, melyben tisztázhatnák a vitatott kérdéseket. Amint az a történetből is kiderül, ez lehet az egyetlen és hatásos módja annak, hogy a felek megállapodhassanak.

Nem szeretnénk állást foglalni az üggyel kapcsolatban. Sajnos a magyar gazdasági viszonyok ismeretében nem meglepő a kenőpénz alkalmazása és lassan mindennaposak az ilyen események. Nem újdonság, ha egy magas szennyezést produkáló üzem így próbálná meg elrendezni a dolgokat.

De a szóbeszéd is gyorsan terjed, és sokszor megalapozatlanul…

Végezetül néhány idézet az alkotmányból:

“18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”

77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.

(2) Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.”

dg