Környezetvédelem

Fokozatosan nő a hazai italoskarton-visszagyűjtés

1700 tonna, azaz mintegy 170 kamion súlyának megfelelő italos kartondobozt gyűjtött szelektíven a magyar lakosság 2010 folyamán.

Ez azt jelenti, hogy minden 100 forgalomba kerülő italos kartondobozból 17 darab került a szelektív gyűjtőkbe, szemben a korábbi 14 darabbal. Ezzel az eredménnyel, a Magyarország 2010-re tervezett 16%-os visszagyűjtéshez képest 17,7%-ot teljesített e csomagolóanyag tekintetében. A dobozok visszagyűjtésével közel 3.000 db felnőtt fa kivágását kerülhettük el. A dobozok újrahasznosításával például 7,5 millió darab környezetbarát iskolai füzet készíthető új fák kivágása nélkül – áll az IKSZ Egyesülés közleményében.

A szervezet tájékoztatása szerint az elmúlt években dinamikus növekedés volt tapasztalható tejes- és gyümölcsleves italos kartondobozok elkülönített visszagyűjtésében. 2010 végén már mintegy 5,6 millió embernek volt lehetősége az italos kartondobozok szelektált gyűjtésére, de ténylegesen csak 30%-uk, azaz mintegy 1.68 millió lakos gyűjtötte rendszeresen e hulladéktípust, ami egy főre vetítve átlagosan egy-két dobozt jelentett hetente, amit ők szelektíven gyűjtöttek, az asztalunkra kerülő 50-60db dobozzal szemben.

Magyarországon az elmúlt évben átlagosan 9.000 – 10.000 tonna italos kartondoboz került forgalomba. E mennyiség 2010-ben nem változott érdemben, nőtt viszont a hulladékká vált dobozok visszagyűjtési aránya, amely a tervezett 16%-kal szemben 17,7%-ot ért el. Az Európai Unióban átlagosan 35% körüli e csomagolás begyűjtési aránya, ám ez az arány Ausztriában 42%, Csehországban 30%, Németországban pedig 65%.
„ Legnagyobb kihívást mindmáig a szelektív hulladék gyűjtés, ezen belül az italos kartonok gyűjtésének lakossággal történő elfogadtatása jelenti” – mondta Baka Éva az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezetője. „Életciklus szemlélettel bővített tájékoztatással próbáljuk a lakosságot tudatos cselekvésre kérni. A fenntartható módon előállított csomagolás ismertetése lakossági tájékoztató munkánk során elősegítheti mind az újrahasznosíthatóság, mind pedig a szelektív gyűjtés szükségének könnyebb elfogadtatását” – tette hozzá az igazgató.
Az uniós átlag eléréséhez szükséges lesz ezt megtenni. „Mivel a kibocsátás csökkentésére egyelőre nem mutatkozik reális esély, a visszagyűjtésben kell további eredményeket elérnünk. Ennek megfelelően az IKSZ 2011-ben 19%-ra (1.900 tonna) kívánja növelni a visszagyűjtött italoskarton mennyiségét.” – mondta az ügyvezető asszony.
Az italoskarton visszagyűjtési arányszámaiban tapasztalható növekedés a lakosság erősödő környezettudatossága mellett köszönhető a tavaly kísérleti jelleggel országosan több város oktatási intézményeiben meghirdetett italoskarton- gyűjtésnek, és a már hagyományosnak tekinthető Doboz Napok – italos kartondoboz gyűjtőakciók – növekvő népszerűségének.

Az italos kartondobozt 70 éve fejlesztették ki. A csomagolás, amely így létrejött, a termék minőségét maradéktalanul megőrizve juthat el gyártótól a fogyasztóig. A jó minőségű, zömmel papír alapú dobozban a polietilén és az alumínium réteg a kezdetektől máig 30-50%-kal vékonyodott, amellett hogy a csomagolás jellemzően előnyös tulajdonságai megmaradtak. A fő összetevőjét jelentő papír (75% papír) alapanyaga a fa a fenntartható erdőgazdálkodás folytató erdőkből kerül ki.. A szelektált dobozok újrahasznosítása révén közel 10 hektárnyi erdőt mentettünk meg a kivágástól. Fontos szempont környezetünk védelmében, hogy az italos kartondoboznál a csomagolás a termék térfogatának mindössze 6%-át teszi ki, míg az üveg ez 43%. Így az italos kartondobozokban egységre vetítve majdnem kétszer annyi folyadék szállítható. Ez azt jelenti, hogy egy teherautónyi italos kartondobozba csomagolt tej, üvegbe csomagolva csak 2 teherautón férne el, ezért szállítása is kétszer akkora CO2 terhelést jelent a légkör számára.