Környezetvédelem

Természetvédő civil ajánlások a soros magyar elnökségnek

A CEEweb által életre hívott nemzetközi tapasztalatcsere és egyeztetést követő két hétben a természetvédő civil oldalon folyt az egyeztetés, melynek eredményeként ajánlásokat fogalmaztak meg a soros magyar elnökségnek.

A CEEweb által életre hívott nemzetközi tapasztalatcsere és egyeztetést követő két hétben a természetvédő civil oldalon folyt az egyeztetés, melynek eredményeként ajánlásokat fogalmaztak meg a zöld infrastruktúra, a Natura 2000 finanszírozása témaköréhez és erőforrás-hatékonyság zászlóshajó kezdeményezéséhez.

A hazai civil szervezetek arra hívják fel a magyar elnökség figyelmét, hogy a biológiai sokféleség fenntartásához elengedhetetlen a Natura 2000-es területek megfelelő finanszírozása. Jelenleg az európai Natura 2000-es területek mindössze 17%-ban érik el a kedvező állapotot.  A természetes folyamatokat kell támogatni, és zöld infrastruktúrával kiváltani a szürke infrastruktúra intenzív terjeszkedését. Ehhez szükséges az is, hogy a gazdaság integrálja az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásokat, s ezzel egy időben fenntartsa és helyreállítsa azokat. Továbbá, az erőforrás-használat  környezetre gyakorolt negatív hatásainak csökkentése érdekében elengedhetetlen az Európai Unió által támogatott erőforrás-hatékonyság kezdeményezés keretében az erőforrás-használatának korlátozása .

Európa madárvilágának közel 43%-a, emlőseinek 42%-a és hüllőinek 45 %-a veszélyeztetett. Rövid időn belül elérhetjük a bűvös 50% határát.  Az EU költségvetésének mindössze 3.66%-át költi természetvédelemre, amely jelenleg minden EU-s állampolgárra 1 Eurós havi költséget jelent!

Hosszú távon elengedhetetlenül szükséges a csökkenő biodiverzitást kiváltó okok feltárása, s személy szerint mindannyiunknak, termelési és fogyasztási szokásaink átgondolása és megváltoztatása!

Az ajánlásokat témánként pontokba szedve juttatja el a CEEweb a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium munkatársainak a hét folyamán. A természetvédő szervezetek nyitottak a további egyeztetésre.

Természetvédő civil ajánlások az Európa 2020 Stratégia erőforrás-hatékonyság zászlóshajó kezdeményezéséhez a magyar EU elnökség részére

Az Európa 2020 Stratégia erőforrás hatékonyság zászlóshajó-kezdeményezése jelentős előrelépést jelenthet abban a folyamatban, amely során az erőforrás hatékonyság egyszerre biztosít teret a gazdaság fejlődésének és az erőforrások fenntartható használatának. A kezdeményezés céljai között szerepel az, hogy a gazdaság integrálja az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásokat, valamint az, hogy erőforrás-használat környezetre gyakorolt negatív hatásai mérséklődjenek. Természetvédő civil szervezetek véleménye szerint azonban az erőforrás-hatékonyság széles körű támogatásából még nem feltétlenül következik az ökoszisztéma szolgáltatások megfelelő fenntartása és helyreállítása, valamint az erőforrás-használat környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése.

Mindezek tükrében a „Természetvédő civil összefogás a magyar EU elnökség sikerességéért” c. műhelymunkán természetvédő civil szervezetek az alábbi ajánlásokat dolgozták ki az Erőforrás Hatékony Európa Zászlóshajós Kezdeményezéssel kapcsolatban:

 • Az EU vállaljon szerepet a globális biodiverzitás csökkenés megfékezésében. Hiszen az EU ökológiai lábnyoma 2.5-szer nagyobb, mint területének eltartóképessége, azaz erőforrás használatának negatív következményei szignifikánsan érintik az EU határán túli területeket.
 • Kiemelten sürgős az erőforrás használat környezetre gyakorolt negatív hatásainak megfelelő mérése.
 • Olyan költségvetési és energia-politikai reformra van szükség, amely során az adóterhek nem az emberi munkát, hanem az erőforrások felhasználásának mértékét sújtják.
 • Az erőforrás-használat hatékonyságának növekedésével párhuzamosan az erőforrás felhasználás korlátozása szükséges. Hiszen az erőforrás-használat korlátozása nélkül a hatékonyságból eredő gazdasági fejlődés fokozódó igényei könnyen túlnövik a hatékonyságból eredő megtakarítást (Jevons paradox).

o   Az erőforrás-használat EU-s szintű korlátozása többek között a következőkhöz járulna hozzá:

§  Kevésbé energia és nyersanyag-intenzív termékek, szolgáltatások előnyben részesítése

§  Egy közös keret megteremtése, amely egyszerre kezeli a hulladék, a termelési és fogyasztási mintázatok, illetve az erőforrás használat kihívásait

o   Az erőforrás-használat EU-s szintű korlátozásának megvalósításához a következők szükségesek:

§  Különböző érintettek bevonása, szektorális célok közös meghatározása,

§  Üzleti szektor érdekeltté tétele a következőkön keresztül:

 • rövid távú profitmaximalizálásban rejlő veszélyek és a hosszú-távú gondolkodás előnyeinek alapos feltárása
 • az erőforrás felhasználás hatékonyságban / korlátozásban rejlő lehetőségek feltárása: kevesebb erőforrás felhasználással olcsóbb termelés
 • a business és biodiverzitás kezdeményezés támogatása
 • a rövid távú profitmaximalizálásban rejlő veszélyek és a hosszú-távú gondolkodás előnyeinek feltárása
 • a fenntartható üzleti működés EU-s szintű elismerése

§  Jó példák terjesztése (pl. magyar nemzeti Klímatörvény),

§  Gyakorlati útmutató kidolgozása tagállamok és üzletek részére

§  Összetett tudású platformok létrehozása, melyek többek között  elemzik a társadalmi értékrendszert, mint a fenntrathatatlan életmód egyik hajtóerejét

 • Szükséges a megújuló energiaforrások fokozottabb támogatása európai banki hiteleken, valamint különböző EU-s alapokban e célra elkülönített összegen keresztül.
 • Biztosítva legyen a kezdeményezés széles körű kommunikációja.

o   Szükséges a különböző médiumok hatékony használata, széles körű információs kampányok és hírességek bevonása a tudatos fogyasztói magatartás erősítése és a politikai akarat növelése érdekében.

o   A magyar EU elnökség kezdeményezzen egy erőforrás-hatékonyságot célzó kampányt a közép-kelet-európai régióban, amely segítségével a kezdeményezés nagyobb ismertséget és politikai hangsúlyt kap.

 • A kezdeményezés megvalósítása széles körű társadalmi részvétellel folyjon