Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok a háztartásban: Egyéb hulladékok

Mindennapi életünkben számos olyan terméket használunk, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Miután ezeket külön kell gyűjteni, biztonságos helyen is kell tárolni.

A veszélyes hulladékok a kijelölt hulladékudvarokban leadhatók. Évente legalább egy alkalommal az önkormányzatok is szerveznek gyűjtőakciót. Semmiképp ne dobjuk ki a gyűjtőszigetekre! Speciális gyûjtõedényekbe rakják, az elszállításig zárt helyen tárolják ezeket a hulladékokat.

Egyéb hulladékok
A felsoroltakon kívül előfordulhatnak még azonosíthatatlan vegyi anyagok, fotóvegyszerek, azbeszt tartalmú hulladékok. Az elhullott állati tetemek szintén veszélyes hulladéknak minősülnek, begyűjtésük, ártalmatlanításuknak azonban az állategészségügyi jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

A fáradt olaj, használt olaj a talajba, felszín alatti vagy felszíni vízbe kerülve az élő szervezeteket elzárja az oxigéntől, ezen felül nehézfémeket is tartalmazhat.

Otthon végzett gépjárműszerelés, gépjavítás során számolni kell a fáradt olaj keletkezésével.

Több üzemanyag-forgalmazó vállalja egyes benzinkútjainál a visszagyűjtést, de – mivel a begyűjtés engedélyhez kötött – nem minden töltőállomáson alakítanak ki ilyen gyűjtőhelyet.

Közeli begyűjtőhely hiányában sorsa általában az otthoni (kazánban vagy nyílt téren történő) elégetés vagy flakonban a kukába és onnan a hulladéklerakóra kerül. Regenerálása (szűrés és új adalékok adagolása) megoldható, ezáltal új termék állítható elő belőle.

A fáradt olajjal szennyezett egyéb hulladékok – például az olajos textilanyagok, olajfelitatásra használt homok, olajos fűrészpor – is különleges kezelést igényelnek.

Várható megjelenési formája: elhasznált olajszűrők és olajfelitató anyagok, olajjal szennyezett csomagolóeszközök, fúráshoz, vágáshoz, csiszoláshoz használt olajok és emulziók.

Mi történjék ezekkel a hulladékokkal?

Az első és legfontosabb tennivaló az, hogy az otthonunkban keletkező különleges kezelést igénylő hulladékokat ne tegyük a többi hulladék közé a kukásedénybe. Keressünk olyan biztonságos helyet a számukra, hogy pl. a gyerekek ne férjenek hozzá és tároljuk addig , amíg garantáltan biztonságos kezelőhelyre lehet juttatni ezeket.

Állandó lehetőség a hulladékgyűjtő udvaron történő átadás, amennyiben a lakásunk közelében lévő udvaron veszélyes hulladékokat is átvesznek.

A hulladékgyűjtő udvar előnye, hogy jól ellenőrizhető, állandó jelleggel kiépített gyűjtőhely, ahol a környezet szempontjából biztonságos módon, egész évben lehetőség van a hulladékok leadására.

Időszakos jellegű megoldás a gyűjtőnapok szervezése, amely lehetőséggel sok fővárosi kerületi önkormányzat él, és évente egyszer-kétszer, előre meghirdetett időpontban és helyszínen sokféle különleges kezelést igénylő hulladékot átvesznek. A begyűjtést engedéllyel rendelkező cég végzi, speciális felkészültségű átvevő személyzettel és felszereléssel.