Környezetvédelem

275 milliós keretösszegű pályázat zöld szervezeteknek

Ma tartották a Vidékfejlesztési Minisztériumban a Norvég Alapból (EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus) finanszírozott pályázat zárókonfereniáját, amely a környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek támogatására indult.

Az eseményen felszólalt Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek kiemelt szerepet játszanak a környezettudatos nevelés és személetformálás terjesztésében.

Mint mondta, ez alapvetően az állam feladata és személyesen is az „erős állam” szerepét támogatja, de a civil szférában is megfordult Illés (Levegő Munkacsoport, BME ZK) nagy jelentőséget tulajdonít a társadalmi szintű kezdeményezéseknek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az óvodában és a felsőoktatásban is megfelelő mértékű környezeti nevlésben részesülnek az emberek, de az általános- ésözépiskolai szinten meglehetősen esetleges az ilyen irányú képzés.

Erre lenne megoldás egy 3 hónapos továbbképzés bevezetése a tanári végzettséget biztosító intézményekben, melynek segítségével  könnyen “becsempészhetnék” a környezetvédelmet a különböző tantárgyakba.

A tanárokat a végezettséggel járó magasabb alapbér ösztönözné a képzés abszolválására, míg a képzés miatt kieső munkaerő pótlását helyettesítésekkel oldanák meg az iskolákban. Az ehhez szükséges összeget az állam biztosítaná az intézmények számára.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett a tíz újonnan csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú szerződésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust („Norvég Alap”), amelynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró volt. Ebből Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró volt.

A pályázati felhívás keretében a következő, a környezettudatos gondolkodást és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő programokat, tevékenységeket („támogatási célokat”) támogatták:

1. A társadalmi részvétel erősítése a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU-s szabályok, előírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek.

2. A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, médiamegjelenések, környezeti tanácsadás.

3. A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek tagjainak képzése, továbbképzése, a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvétel erősítése a tárgyalási technikák, a PR-technikák, valamint a médiamegjelenések fejlesztése céljából.

Az akkor illetékes minisztérium 2007. december 4-én tette közzé az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhívását, összesen 274 955 486  forint támogatási keretösszeggel.

A határidőre beérkezett 144 pályázat közül 54 pályázat részesült támogatásban, összesen 273 173 378 forint értékben.

A nyertes pályázatokat olyan alapítványok, egyesületek és egyéb társadalmi,civil szervezetek kapták, amelyek a fenti kritériumoknak teljes mértékben megfeleltek, és tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom környezettudatos gondolkodásmódjának formálásához.

A támogatott projektek között a környezetvédelem csaknem minden területe szerepelt. Támogatást kaptak többek között óvodai nevelési programok, a Hortobágy – mint a legnagyobb európai lakatlan terület – fényszennyezettségének csökkentése, vonuló vadmadaraink védelme és megfigyelése, továbbá a környezettudatos építkezési technológiák bemutatása és népszerűsítése.

Dr. Illés Zoltánnal készült interjú hamarosan olvasható.