Környezetvédelem

Az éghajlatváltozás negatív hatásai védett természeti területeken

A HABIT-CHANGE projekt során a megváltozó viszonyokhoz alkalmazkodó gazdálkodási stratégiákat tervezik meg a kutatók.

A vadon élő növény- és állatfajokat élőhelyeik átalakulása és megszűnése, az inváziós fajok terjedése és a gazdálkodásban bekövetkezett változások mellett az éghajlatváltozás is veszélyezteti. Egyes fajok és élőhelyek már most is észrevehető válaszokat adnak az éghajlatban bekövetkező változásokra, a jelenlegi védett természeti területek pedig hosszú távon nem lesznek képesek az összes, általuk védeni hivatott növény- és állatfaj megóvására.

A HABIT-CHANGE (Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas) című, az EU ERDF Central Europe programja által támogatott projekt koordinátora a drezdai székhelyű Leibniz Intézet által vezetett konzorcium, tagjai lengyel, magyar, német, olasz, osztrák, román, szlovén, ukrán egyetemi műhelyek, kutatóintézetek, nemzetipark-igazgatóságok. Magyarországról a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszéke és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a projekt támogatott partnerei, több együttműködő partnert is bevonva. A projekt honlapja a www.habit-change.eu címen érhető el.

A 2008-2009. folyamán előkészített, 2010 márciusa és 2013 februárja között futó projekt keretében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Körös-Maros Nemzeti Park mintaterületein feltárjuk és értékeljük az előforduló élőhelytípusokat, azok állapotát, veszélyeztető tényezőit, a jelenlegi gazdálkodási és természetvédelmi módokat és az illetékes helyi, regionális és országos szervezetekkel együttműködve terveket és javaslatokat készítünk a proaktív beavatkozásra a természeti értékek megőrzése érdekében.

Részletes adaptációs tervezést folytatunk le a múltbeli folyamatok, az éghajlat-változási előrejelzések és távérzékeléssel nyert adatok alapján, figyelembe véve számos, nagy bizonytalansági fokot hordozó tényezőt, integrálva az érintett hatásviselőket és a hazai és EU-s szabályozási környezetet. Érzékenységi térképek készítését és indikátorok kidolgozását követően kialakítunk egy távérzékeléses döntéstámogató rendszert.

A projekt negyedik, valamennyi partner részvételével megvalósuló találkozóját és műhelymunkáját a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezi a Szent István Egyetem közreműködésével Balatonfüreden, 2011. szeptember 19. és 23. között. A tanácskozáson a gazdálkodási stratégiákra vonatkozó nemzetközi tapasztalatok megosztása és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó kezelési tervek készítésének megvitatása mellett terepi programokra is sor kerül.

Szent István Egyetem, Gödöllő és Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

Forrás: http://www.tve.hu