Környezetvédelem

Átgondolt klímakommunikációt sűrgetnek az ELTE meterológiai tanszékén

A European Climate Foundation, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság Éghajlati Munkabizottsága és az ELTE TTK Meteorológiai Tanszéke közösen szervezett klímakommunikációs workshopot 2011. szeptember 3-án.

A munkaértekezleten az egyéni felelősségvállalásra és a környezettudatos gondolkodásra is felhívták a figyelmet.

A rendezvényen nemzetközi tanácsadók ismertették tapasztalataikat és a klímakommunikációhoz kötődő gyakorlataikat hazai oktatókkal, kutatókkal és a média képviselőivel. A szakújságírók Németországból, Hollandiából és Nagy-Britanniából érkeztek. A tanácskozáson a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Osztályának osztályvezetője, dr. Botos Barbara is részt vett.

Az éghajlat változása a XXI. század egyik legjelentősebb kihívása, így a kérdéssel minél szélesebb körben kell foglalkozni. A klímakommunikáció fontos feladata, hogy a nyilvánossághoz eljutó pontos információk hozzájáruljanak ahhoz, hogy az emberek saját szerepüket megértve támogassák a klímabarát törekvéseket.

A workshopot Bartholy Judit, a Meteorológiai Tanszék egyetemi tanára, az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt kutatócsoport-vezetője koordinálta, aki hangsúlyozta: a párbeszédre és együttgondolkodásra nagy szükség van, hiszen hazánkban kevesen ismerik fel a pontos és átgondolt klímapolitikai stratégiák fontosságát. Az esemény résztvevői elengedhetetlennek tartják, hogy a tudomány, a sajtó és a döntéshozók bevonásával szervezett, s az eddiginél intenzívebb, tudatos klímakommunikáció valósuljon meg hazánkban.

A rendezvény szorosan kapcsolódik a kutatóegyetemi projekt Meteorológiai Tanszéken működő kutatócsoportjához. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló kutatás során éghajlati forgatókönyveket készítenek, amelyek számszerűsítik a Kárpát-medencében várható éghajlati változások mértékét.

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén zajló éghajlatkutatásokról, a 2011 őszére tervezett, az éghajlati extrémumokkal foglalkozó speciális SREX-jelentésről Bartholy Judit bővebb felvilágosítást nyújt.