Környezetvédelem

Környezettudatos fogyasztói döntések

A vásárlók világszerte, így Magyarországon is elsősorban környezettudatos fogyasztói döntésekkel és a csomagolások újrahasznosításával igyekeznek védeni a környezetet. Egyre több vásárló gondolkodik, választ és cselekszik „zölden”

Egyre több vásárló gondolkodik, választ és cselekszik „zölden” – derül ki a Tetra Pak 10 országban 6.600 vásárló és 200 iparági szereplő bevonásával készített kutatásából.

A tanulmány ugrásszerű növekedésről számol be azok száma tekintetében, akik keresik a környezet védelmével kapcsolatos lehetőségeket és információkat. A megkérdezettek közel 70%-a állította, hogy az elmúlt 12 hónapban tudatosan és aktívan tett így, szemben a 2005-ben mért 40%-kal. A környezetvédelmi szempontok alapján csomagolást (és terméket) választók aránya emiatt 30%-ról jóval 50% fölé emelkedett az elmúlt 6 év során.

Ezen időszak alatt, az ételek és italok csomagolásának újrahasznosítás céljából történő szelektív gyűjtése volt a vásárlók által végzett legelterjedtebb környezetvédelemi tevékenység, amellyel napjainkban már a fogyasztók 90%-a él, míg 2007-ben mindössze 70%-uk vallotta ezt magáról. Tény azonban, hogy a vásárlók előszeretettel vallják környezettudatosabbnak magukat annál, mint amennyire a valóságban azok. Habár a megkérdezettek 90%-a állította magáról hogy szelektíven gyűjti az otthonában keletkező hulladékokat, a valóságban a gyűjtésben résztvevők aránya még a legfejeltebb országokban is csak 60-70%-körül mozog, míg Magyarországon mintegy 20-30%.

A 10 országban elvégzett kutatás során megkérdezett vásárlók 88%-a előnyben részesítette az újrahasznosítható csomagolásba csomagolt terméket, míg 77%-uk nyilatkozott úgy, hogy a csomagolás kedvezőbb környezeti hatása játszott már szerepet valaha abban, hogy egy bizonyos termékeket választott valamely más áruféleséggel szemben.

Forrás: http://szelektiv.hu