Környezetvédelem

Nem állunk rosszul a hulladékhasznosítással

Nem került a lemaradásban lévő tagállamok közé az EU-nak a települési hulladékgyűjtési rendszerek működéséről szóló új országlistáján Magyarország. Igaz, előre sem sorolták.

Az EU új jelentése a 27 tagállamot 18 kritérium alapján rangsorolja, zöld, narancsszínű és piros zászlókkal jelölve a következő területeket: az összes újrafeldolgozott hulladék mennyisége, a hulladék ártalmatlanításának ára és az európai uniós jogszabályok megsértése.

A lista élén Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország állnak. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos szerint számos tagállam még mindig a lehető legrosszabb hulladékgazdálkodási megoldást választja: hulladéklerakókban helyezi el a települési hulladékot, noha jobb alternatívák is léteznek, és ezek finanszírozására pénzügyi források is rendelkezésre állnak a strukturális alapokból.

A legtöbb végrehajtási hiányosság a következő tagállamokban tapasztalható: Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia. A hiányosságok közé tartozik a hulladékkeletkezés megelőzését célzó politikák nem kielégítő volta vagy teljes hiánya, a hulladéklerakók igénybevételének csökkentését ösztönző tényezők hiánya, valamint a nem megfelelő hulladékgazdálkodási infrastruktúra. Ha a hulladéklerakókban elhelyezett hulladék részaránya túlságosan nagy, ez egyúttal azt jelenti, hogy a jobb hulladékgazdálkodási megoldások – például a hulladék-újrahasznosítás vagy -újrafeldolgozás – alkalmazása folyamatosan az optimális szint alatt marad. A perspektívák ennek megfelelően kedvezőtlenek.

Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország ezzel szemben átfogó hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkezik, és hulladékuknak kevesebb, mint 5%-át helyezik csak el hulladéklerakókban. Ezen országoknak fejlett újrafeldolgozási rendszere és kielégítő hulladékfeldolgozó kapacitása van, továbbá a biológiailag lebontható hulladékot is eredményesen kezelik. Általánosságban véve elmondható, hogy ezen országok hulladékgazdálkodási politikájukon belül sikeresen hangolják össze a jogi, közigazgatási és gazdasági eszközöket.

Az Európai Bizottság számára nemrég készített tanulmány becslése szerint a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok teljes körű végrehajtása évi 72 milliárd euró megtakarítást eredményezne, az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási szektor éves forgalmát 42 milliárd euróval növelné, 2020-ra pedig több mint 400 000 új munkahelyet teremtene.