Öko-drive

Toyota és a környezet védelme

A járművek teljes életciklusuk alatt kölcsönhatásban állnak a környezettel – a tervezés kezdeti szakaszától kezdve a gyártási folyamaton át a közúti használatig, majd egészen a szétszerelésükig.

Menet közben az autók motorja káros anyagokat bocsát ki a levegőbe, s ezzel hatást gyakorol annak a légkörnek a kémiai összetételére, amelyet belélegzünk, illetve amely az egész bolygón befolyásolja a klíma változásait. A feladat a következő: hogyan lehet csökkenteni ezt az emissziót?

A második, környezetre gyakorolt hatás abból a tényből következik, hogy az autók fémből, műanyagokból és egyéb előállított anyagokból épülnek fel. Lehet úgy tervezni az autókat, hogy könnyebben szétszerelhetők legyenek, és alkatrészeik nagyobb aránya legyen visszaforgatható? Maguk az autógyárak is energiát és nyersanyagot használnak fel az új járművek előállítása során, s melléktermékként ekkor hulladék keletkezik. Hogyan lehet úgy kialakítani a gyárakat, hogy hatékonyabban reagáljanak a környezetvédelmi szükségszerűségekre?

A Toyota számára e környezetvédelmi hatások csökkentése már régóta prioritásnak számít a vállalat szervezetének és tevékenységének minden szintjén. A cég környezetvédelmi politikája része egy sokkal átfogóbb, a fenntartható jövőről szóló víziónak, amely a jövőben szükséges globális, gazdasági gondolkodásmód egyik sarokköve. A teljes mértékben újra felhasználható és nulla emissziójú autó megépítése a Toyota első számú kihívása az elkövetkező években.

Mindkettőt…és még többet!

A fenntartható mobilitásról, illetve a teljesen környezetbarát autó kifejlesztéséről szóló vitákban gyakran ellenmondás látszik kirajzolódni a tisztább környezet és gazdasági, ipari növekedés között. Ezek az érvek így hangzanak: csak az egyik lehetséges, mindkettő egyszerre nem. A Toyota vállalati kultúrájának része, hogy még keményebben dolgozzunk, amikor szembekerülünk az ilyen kihívásokkal, s megpróbáljuk mindkét célt, sőt, még annál is többet elérni!

Testületi értékek és alapelvek

A Toyota felállított egy minden részletre kiterjedő szemléletmódot a globális környezet kérdésében, amely a Toyota Föld Karta létrehozását eredményezte. Ez megfogalmazza a Toyota alapirányelvét és akció irányvonalát. Ennek nyomán a Toyota Motor Europe megfogalmazta saját környezetvédelmi politikáját. A Toyota a közelmúltban megújította mindkét fent említett környezetvédelemmel kapcsolatos dokumentumát. Az új direktívák figyelembe veszik az utóbbi időkben egyre hangsúlyosabban jelentkező környezeti változásokat és a fenntartható mobilitás célkitűzését is. E két összefüggő problémakör közös megoldásának stratégiáját és a szükséges lépések súlyponti elemeit fogalmazza meg a két dekrétum.

Környezet irányítási rendszerek

Minden olyan Toyota és Lexus gépkocsi, amelyet az európai piacon adnak el, olyan ipari létesítmény terméke – attól függetlenül, hogy Japánban, vagy Európában készült – amely betartja az ISO14001 szabvány előírásait.

Néhány ország teljes gőzzel halad, mint pl. Svédország, aki az első Toyota NMSC (Nemzeti Marketing és Kereskedelmi Vállalat) volt a világon, aki 1998-ban elnyerte az ISO14001 tanúsítványt; valamint a Toyota GB (Nagy Britannia) aki 2002-ben három nemzetközi tanúsítványt nyert (ISO14001 – környezeti, OHSAS18001- egészségügyi és biztonsági, valamint ISO9001 – minőségbiztosítási tanúsítványt) az öt Egyesült Királyságbeli telephely közül.