Uncategorized

Mik a feltételei, hogy ingyen napelemeket kapjak?

Az előreláthatóan ősszel induló program elsősorban az alacsony jövedelmű háztartások számára jelent majd segítséget.

Ingyen napelem! 100%-os EU-s támogatással. Kalkuláljon itt ingyenesen (x)

Augusztus végén vált hivatalossá, hogy a régóta várt új napelemes és fűtéskorszerűsítési program nyár helyett őszre tolódik, írta az alternativenergia.hu. A bejelentéssel ugyanakkor számos fontos részlet kiderült a csomagról, megtudtuk például, hogy a rendszerben három beruházás-kategóriát határoztak meg, melyekkel eltérő összegű, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatás érhető el. Ebben a cikkben a pályázati kiírás alapján összeszedtük, hogy kik, illetve milyen ingatlanok vehetnek részt a programban. Az érdeklődőknek magyar adóazonosító jellel rendelkező, nagykorú természetes személynek kell lenniük, az adott ingatlanban pedig legalább résztulajdonjoggal és állandó lakcímmel kell bírniuk. A pályázattal az alacsony jövedelmű háztartásokat célozzák meg, ennek megfelelően a feltételeket jövedelemhez is kötik. A sikeres benyújtáshoz az is kell, hogy a beruházással érintett ingatlanban az állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek – például egy család – 2020. évi összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 és 4 850 000 forint közé essen.

A háztartás teljes jövedelmét az ott lakók számával kell elosztani – ez azt jelenti, hogy az eltartottakkal és gyermekekkel is számolni kell. Egy olyan családban tehát, ahol az egyik szülő 2020. évi jövedelme 4, míg a másiké 6 millió forint volt, és a szülőkkel él két jövedelem nélküli gyermekük is, az egy főre jutó összevont jövedelem 2,5 millió forint. Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy az adott ingatlanban legalább résztulajdonjoggal rendelkező bármely személy pályázhat. Egyazon magánszemély ugyanakkor csak egy ingatlannal vehet részt a programban, ugyanazon ingatlanra pedig csak egyszer vehető igénybe a támogatás.

A pályázati dokumentációhoz kötelező csatolni egy olyan nyilatkozat szkennelt példányait, amelyet az összes tulajdonos külön-külön állított ki, és amelyeket két-két tanú jelenlétében írtak alá. A dokumentumban a tulajdonosok arról tesznek nyilatkozatot, hogy hozzájárul az adóazonosító jelük kezeléséhez, továbbá felhatalmazzák a NAV-ot, hogy a lebonyolító szervvel megossza a jövedelemre vonatkozó ellenőrzés eredményeit. A közelmúltban közzétett pályázati kiírás azt is hosszan taglalja, hogy kik nem jogosultak a támogatásra. Nem pályázhat például, akinek lejárt, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az sem, akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. A kiírás azt is kizárja, aki mesterségesen hozta létre a jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket.

Pályázni családi házzal; közös tulajdonban lévő lakóház jogilag és energetikai szempontból önálló épületével, épületrészével; illetve legfeljebb hatlakásos társasházi, valamint szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrésszel és lakással lehet. Fontos továbbá, hogy az épület olyan állapotú legyen, hogy a beruházás során ne legyen szükség egyéb beavatkozásokra. A támogatás nem érhető el részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítésére. A lakóközösségen belül magánszemély tulajdonostárs pályázási igényéhez azonban gazdasági társaság tulajdonos is adhat hozzájáruló nyilatkozatot. Végezetül kizárólag olyan ingatlanra kérhető a támogatás, amelynek tulajdoni lapja perfeljegyzéssel vagy végrehajtási joggal nem terhelt. A becslések alapján a csomag nagyjából 35 ezer háztartás számára jelent majd segítséget. A keretösszeg több mint 201 milliárd forint lesz, a program négy ütemben, előreláthatóan november 15-i kezdéssel fog megvalósulni.