Zöld építészet

Bemutatkozik a DGNB minősítő rendszer – A fenntarthatóság mérhetősége

A fenntarthatóság mérhetősége címmel rendez workshopot a DGNB Hungary 2011. szeptember 8-án a FUGA Budapesti Építész Központban (Budapest V., Petőfi Sándor u. 5.).

A rendezvény apropóját az adja, hogy egyre többször esik szó a fenntarthatóságról, ám annak indikátorai sokszor nem ismertek; az épületek teljesítménye, környezetünkre és a társadalomra gyakorolt hatása, illetve ezen hatások számszerűsítése egyre inkább feladat. A workshop azt a témát járja körül, hogy a fenntarthatóságnak milyen indikátorai vannak az Európai Unióban és Magyarországon, több esettanulmányt felvonultatva a hazai és nemzetközi gyakorlatból, különös tekintettel a városi fenntarthatóságra, illetve a település-ökológiára.

A workshop főbb témái: Fenntarthatósági célértékek és indikátorok az EU-ban és Magyarországon; DGNB: A fenntartható építészet minősítési rendszere; Fenntartható települési stratégiák Magyarországon; DGNB projektismertető; Városi fenntarthatóság; DGNB minősítések tapasztalatai; Ökodesign – a fenntartó design.

A workshop előadói: Beleznay Éva, Michael Dax, Ertsey Attila, Gyetvai Zsóka, Janesch Péter, Varga Edit, Zalavári József.  Moderátor: Szekér László.

További információk a rendezvényről: http://dgnbh.hu/hu/rendezvenyeink-t4/

A DGNB minősítő rendszer

A DGNB minősítő rendszert a Német Fenntartható Építészeti Tanács (Deutsche Gesellschaft  für Nachhaltiges Bauen, DGNB) fejlesztette ki az épületek komplex környezeti értékelésére. A fenntarthatóság hármas – gazdasági, társadalmi, környezeti – alappillérén alapuló értékelési rendszer egyenlő súllyal kezeli a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi fenntarthatósággal összefüggő kérdéseket.

A DGNB Minősítő Rendszer a mérhetőségen és teljesítményen alapul, és a kiemelkedően teljesítő projekteket bronz, ezüst, arany fokozatú kategóriákkal értékeli. A minősítés egzakt, számszerűsített módon jeleníti meg egy fenntartható épület környezetre és társadalomra gyakorolt pozitív hatását.

A DGNB minősítés az integrált tervezés koncepcióján alapul, amely már a tervezés korai fázisában meghatározza a fenntartható építés célkitűzéseit. Fenntartható épület létrehozható a ma rendelkezésre álló technológiával, és az épület létrehozói a fenntarthatóságot megfelelően kommunikálhatják ezzel a minősítési rendszerrel.

A követelményrendszert az új irodaépületekre dolgozták ki először, ezt fejlesztették tovább a különböző épülettípusokra (kereskedelmi, ipari, oktatási épületek, lakóingatlanok stb.).

A DGNB második generációs épületminősítő rendszer nagyfokú rugalmassággal rendelkezik. Az értékelés alapjait széleskörű konszenzussal dolgozták ki, a fenntartható építés kritériumait a különböző épülettípusok eltérően súlyozva veszik figyelembe. A különböző rendszervariációk egyedi értékelő mátrixot jelentenek.

Az értékelés során 6 témát vesz figyelembe a minősítés:

1. Ökológiai minőség

2. Gazdaságossági minőség

3. Szocio-kulturális és funkcionális minőség

4. Technikai minőség

5. Folyamat minősége

6. Helyszín minősége

Az egyes területeket eltérően súlyozza a rendszer, jelentőségüknek megfelelően. A gazdasági, környezeti valamint a társadalmi-kulturális és funkcionális minőség azonos súllyal esik latba az értékelés során, a technikai- és folyamat minőség csekélyebb jelentőséggel bír, a helyszín értékelése külön történik, és nem számít bele az értékelésbe, kizárólag tájékoztató jellegű.

A DGNB filozófia

A DGNB minősítő rendszer nagy előnye, hogy alkalmazkodni képes a jövőbeni változásokhoz, valamint rugalmasan alkalmazható eltérő klimatikus, kulturális, gazdasági környezetben. A DGNB értékelési rendszere az Európai Unió szabványain és jogi szabályozásán alapul, de nagyfokú szabadságot ad az országspecifikus építési gyakorlatnak megfelelő adaptációkhoz, ezáltal megteremtve a megfelelő alapot a különböző országokban minősített épületek összehasonlító elemzésére.

A rendszer flexibilitása elősegíti a nemzetközi elterjedését. Egyre több nemzetközi befektető használja a DGNB minősítési rendszert az ingatlanok értékelésére, a minőségi követelmények dokumentálására.

DGNB Hungary

A DGNB Hungary 2010-ben alakult Budapesten. Célja a DGNB rendszer hazai elterjesztése, adaptálása a hazai viszonyokra. A DGNB Hungary együttműködik azokkal a partnerszervezetekkel, amelyek célja között szerepel a fenntartható építés gyakorlatának elterjesztése, meghonosítása.