Fogalomtár

adszorpció

anyag felhalmozódás a testek külső és belső felületén. A különböző fázisok érintkezési felületén jöhet létre, és következménye az, hogy a határrétegben egy vagy többféle anyag koncentrációja megnő a fázisok belsejéhez képest. Legfontosabb a szilárd testek felületén lejátszódó adszorpció. Talajokban a talajrészecskék felületén adszorbeált anyagok többségbe növényi tápanyag.