energiaipar további fogalmak »

Ipari ágazat, amely az energiahordozók kitermelését, az energiaátalakítást és –elosztást végzi. Ide tartozik: a szén- és uránbányászat, a kőolaj- és földgázkitermelés, a vízenergia és más megújuló energiaforrásokból nyert energiatermelés. Az energiaipar átalakító ágazatai többek között: a villamosenergia-termelés, a kőolaj-finomítás, a brikettgyártás, a kokszolás és hőtermelés. Az elosztási tevékenységhez tartozik a villamosenergia-szállítás, a kőolajtermék- és földgázelosztás és –szállítás, a távhőszolgáltatás. Egyes nagyobb iparvállalatok önálló energiatermelő és- átalakító tevékenysége nem tartozik az energiaiparhoz.

Forrás:

Környezettan - Természet és társadalom - globális szempontból
Dr. Kerényi Attila
Kiadó: Mezőgazda, 2003