szukcesszió további fogalmak »

Az élőlényközösségek átalakulásának folyamata. A biotikus szukcesszió során állandó makroklimatikus viszonyok között viszonylag rövid időszak alatt változnak meg az élőlényközösségek egy adott földrajzi területen. A változás iránya meghatározón: a pionír növénytársulástól több lépcsőn keresztül a klimax társulás felé mutat. A szárazföldi pionír társulásokra jellemző a fajszegénység (a kicsiny fajdiverzitás) és a nagy egyedszám, míg a klimax társulások fajgazdagok (nagy fajdiverzitás) viszonylag kisebb fajonkénti egyedszámmal. A klimax társulás szervezettsége és a zavaró hatásokat eltűrő képessége a legnagyobb. Eltérő klíma alatt eltérő záró társulások alakulhatnak ki ugyanazon pionír társulásból.

Forrás:

Környezettan - Természet és társadalom - globális szempontból
Dr. Kerényi Attila
Kiadó: Mezőgazda, 2003