Fogalomtár

üvegházhatás

A Napból beérkező energia a Föld felszínére érve elnyelődik, majd a felszín hőmér­sékletének megfelelő hullámhossz-tartományban újra kisugárzódik. Ezt a felszín felől a világűr felé haladó, hosszabb hullámhosszú sugárzást a lég­kör bizonyos részecskéi elnyelik, majd a felszín felé újra kisugározzák. Ezáltal az energia egy ré­sze bent marad a Föld légkörében.