Fogalomtár

vízvirágzás

A tápanyagban jelentősen feldúsult vi­zekben bizonyos algafajok képesek gyorsan és rendkívüli mértékben elszaporodni. Ezek a szer­vezetek és pusztuló sejttömegeik ilyenkor gyak­ran mérgezik természetes vizeinket, a víz oldott oxigénkészletének gyors felélésével akár anaerobitást is eredményezhetnek.