vízvirágzás további fogalmak »

A tápanyagban jelentősen feldúsult vi­zekben bizonyos algafajok képesek gyorsan és rendkívüli mértékben elszaporodni. Ezek a szer­vezetek és pusztuló sejttömegeik ilyenkor gyak­ran mérgezik természetes vizeinket, a víz oldott oxigénkészletének gyors felélésével akár anaerobitást is eredményezhetnek.

Forrás:

Klímaváltozásról mindenkinek
Harnos Zsolt – Gaál Márta – Hufnagel Levente
Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 2008