Fogalomtár

vízvirágzás

A tápanyagban jelentősen feldúsult vi­zekben bizonyos algafajok képesek gyorsan és rendkívüli mértékben elszaporodni. Ezek a szer­vezetek és pusztuló sejttömegeik ilyenkor gyak­ran mérgezik természetes vizeinket, a víz oldott oxigénkészletének gyors felélésével akár anaerobitást is eredményezhetnek.

Vörös könyv

Egy ország vagy egy nagyobb régió kipusztult és/vagy veszélyeztetett növény és állatfajait ismertető könyv. Az  IUCN (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) 1963-ban javasolta a nemzeti természetvédelmi szervezeteknek, hogy készítsenek Vörös könyveket. Hazánkban 1989-ben jelent meg az első, amely 730 növényfajt és 400 állatfajt mutat be.

Wetland

Vizes élőhely, vizenyős terület. A Ramsari Egyezmény alapján ezek lehetnek természetesek vagy mesterségesek, állandóak vagy időszakosak, vizük lehet álló- vagy folyóvíz, sós- vagy édesvíz, beleértve azokat a tengerparti területeket, ahol a víz apály idején nem mélyebb, mint 6 m.

WWF

World Wide Found ofNature = Természetvédelmi Világalap: a világ legnagyobb nemzetközi, nemkormányzati, természetvédelmi szervezete. Fő célkitűzése az élővilág sokféleségének védelme, a természeti erőforrások megőrzése, valamint a környezeti szennyezések megszüntetése.

zöld forradalom

A fejlődő országokban az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek közepéig lejátszódó gyors mezőgazdasági fejlődés, amelynek során a gabonatermelés évente átlagosan 3 százalékkal nőtt, de ez az adat nagy szélsőségeket takar: Kínában és Indiában igen jelentős, Latin-Amerikában mérsékeltebb volt a növekedés, Afrikában pedig nem következett be a zöld forradalom. A termelési sikereket az új rizs- […]

Zöld Könyv

Az Európai Bizottság által elfogadott dokumentum: Alkalmazkodás az éghajlatválto­záshoz Európában – Az uniós fellépés lehetőségei.

zöldfolyosó

Környezetétől elkülönülő, rendszerint fásszárú növényekből és esetleges aljnövényzetükből felépülő lineáris, ill. görbültlineáris növényzeti formáció, amely más, kiterjedtebb zöldfelülethez kapcsolódik. A zöldfolyosókat általában az ember hozza létre és tartja fenn, szemben a természetes eredetű ökológiai folyosókkal. A zöldfolyosó állhat egyetlen fasorból vagy bokorsorból, de lehet szélesebb erdősáv is.

zöldtrágya

A talajba beszántott zöld növények vagy növényi részek.