Megújuló energiaforrások

Elfogadták Salgótarján klímastratégiáját

Elfogadták Salgótarján klímastratégiáját a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén. A cél, hogy 2030-ra 20 százalékkal csökkenjen a városhoz köthető szén-dioxid-kibocsátás.

Fekete Zsolt (Salgótarján, Szeretem! Egyesület-DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Tarjáni Városlakó Egyesület) polgármester az ülésen ismertette: az önkormányzat a Széchenyi 2020 programban 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból a Dipol Intézet Kft. és az Atrois Kft. szakmai közreműködésével valósítja meg a projektet. A stratégia tartalmazza, hogy az épületek üzemeltetéséből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 20 százalékkal csökken 2030-ig 2018-hoz képest, a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások pedig 2030-ban nem haladják meg a 2018-as szintet. Ezen célokhoz kapcsolódva a települési zöldfelületek fele megújul, az épített környezetben a hőszigethatás 30 százalékkal csökken következő nyolc évben. 2023-ig várostérségi hőségriadótervet fogadnak el, és még az idén felmérik a természeti és épített értékek sérülékenységét.
Klímareferens munkakört hoznak létre a munka koordinálására és klímaalap biztosít pénzt olyan kisebb tevékenységek elvégzéséhez, amelyekhez nincs sem EU-s, sem más támogatási forrás. Ebből az alapból fedezik a pályázatokhoz szükséges önrészt is. A klímaalaphoz – a pályázati források mellett – a költségvetésből minden évben meghatározott összeget vagy százalékot különítenek el.

A város jövőképében kiemelt hangsúlyt kap a fejlett kisvárosias élet, amelyben fontos érték a környezettudatos életmód. Lényeges eleme a háztartások és egyéb lakossági beruházások, illetve az ipari üzemek és gazdasági vállalkozások energiahatékony fejlesztése, ennek célzott támogatása, külön fókuszálva a sérülékenyebb társadalmi csoportokra, településrészekre, valamint a kis- és középvállalkozásokra. Hasznosítani akarják a barnamezős területeket, hangsúlyt fektetnek a környezettudatos oktatásra és a közművelődési lehetőségek fejlesztésére, továbbá a lakosságot és gazdasági szereplőket is bevonó szemléletformálásra. A következő években dolgoznak a környezetbarát közlekedési módok elterjesztésén, a zöldterületek bővítésén, az erdőtelepítésen, új napelempark építésén a városban és környékén. Ez kizárólag barnamezős beruházásban valósulhat meg, és jogi eszközökkel is korlátozzák a zöldmezős beruházásokat.

Szerepel az anyagban az is, hogy segítik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és településrészek változó körülményekhez alkalmazkodását, növelik az intézmények, háztartások és gazdasági egységek energiahatékonyságát, bővítik a víztakarékossági és újrahasznosítási megoldásokat, az újrahasznosítható, környezetbarát építőanyagok alkalmazását, és fokozatosan megvalósítják a környezetkímélő helyi közlekedési rendszert. A vitában a képviselők kiemelték az erdőtelepítések fontosságát, és javasolták az egyes jelzőlámpás pontok áteresztő képességének felülvizsgálatát, hogy az autók ne torlódjanak percekig járó motorokkal. Salgótarján klímastratégiáját tíz igen szavazattal, két tartózkodás mellett fogadták el.