Környezetvédelem

Szennyezettebb lehet a levegő annál, mint gondoltuk

Öt ország környezetvédő civil szervezete levélben fordult az Európai Bizottsághoz, melyben felhívják a figyelmet arra, hogy a levegő éppen azokon a helyeken lehet jóval magasabb, mint amit a hivatalos mérőállomások mutatnak, ahol az a legsérülékenyebb csoportokba tartozókat is érintheti.

A nitrogéndioxid (NO2) kibocsátásáért jellemzően a közlekedés felelős a városokban, ezért ennek mérése (a szabályoknak megfelelően) a legforgalmasabb csomópontokon kellene, hogy történjen. Ugyanakkor a civil szervezetek által koordinált mérések eredménye azt mutatja, hogy ― nagy forgalmú helyek kiválasztásával ― találhatók olyan pontok Budapesten, ahol az NO2-szennyezettség magasabb a hivatalosan a közlekedési eredetű légszennyezés alakulását követő mérőállomások eredményeinél. A legkiugróbb eredményt az Üllői út belvárosi részén, a Mária utcai Szemklinikánál kapták, ahol naponta több százan fordulnak meg, köztük a legsérülékenyebb csoportba tartozók – úgymint betegek, gyermekek és idős emberek – is. A másik két, a hivatalos mérőállomásénál magasabb eredmény forgalmas lakó övezetek közeléből származik: a Frankel Leo utca Margit körúti sarkáról, valamint a szintén belvárosi Mester utca elején az Angyal utca sarkáról.

A levélírók javaslatot tettek arra, milyen módosításokat kezdeményezzen az Európai Bizottság az Európai Környezeti Levegőminőségi Irányelvben (AAQD). Szükségesnek tartják a hivatalos mérőállomások elhelyezésének független és rendszeres felülvizsgálatának kötelezővé tételét, és ha a körülmények alakulása szükségessé teszi, új állomások telepítését. A módosított AAQD-ban továbbá pontosítani kellene a légszennyezési adatgyűjtésre vonatkozó követelményeket. Különösen fontos lenne, hogy több hivatalos mérés történjen, valamint szélesebb körben használjanak modellezési módszereket a jellemző szennyező anyagok terjedésének megállapítására.

Szegő Judit környezetkutató, a Levegő Munkacsoport projektvezetője kijelentette: „Az Egészségügyi Világszervezet nemrég a negyedére csökkentette a nitrogén-dioxid koncentrációjának ajánlott határértékét, ami különösen aláhúzza a rendszeres mérésének fontosságát minél több helyen, de különösen az iskoláknál, óvodáknál. A gyermekek egészségét ugyanis az átlagosnál jóval nagyobb mértékben veszélyezteti a rossz levegő, arról pedig korábbi civil mérések alapján vannak információk, hogy ilyen intézmények környékén is jelentős a légszennyezettség. A legfontosabb azonban a közlekedés szennyezőanyag-kibocsátásának mielőbb érdemi csökkentése.” A Budapesti Fejlesztési Központ megbízásából a Levegő Munkacsoport már részletes javaslatcsomagot dolgozott ki arra, miként lehetne rövid idő alatt jelentős csökkenteni a közlekedés okozta környezeti ártalmakat a fővárosban.