Környezetvédelem

Klímavédelem a pénzügyekben: a zöld kategóriákba sorolt befektetéseké a jövő?

A klímavédelmi törekvések a pénzügyi szektort is arra sarkallják, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyezzenek a zöld szempontokra ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatásaikban.

A nemzetközi szabályozásokkal összhangban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) többek között a Zöld Programjában megfogalmazott irányelvekkel és eszközökkel célozza a pénzintézeteket. A zöld pénzügyek fogalmával gyakran találkozhatunk, a jövőben pedig a fenntarthatósági szempontok alapján elkülönített befektetési kategóriákból válogathatunk.

Mit jelent a zöld pénzügyek fogalma?

Az elmúlt években, évtizedben egyre nagyobb figyelmet kapnak hazai és nemzetközi szintéren egyaránt a klímavédelem és a klímaváltozás lehetséges kockázatai. A súlyosbodó kihívásokra reagálva, a 2015-ben aláírt Párizsi Megállapodás alapján megfogalmazott globális klímavédelmi célok a gazdasági, energetikai és pénzügyi szférát is nagymértékben formálták. Mindennek jegyében számos pénzintézet hozta létre saját zöld üzletágát, mely széleskörben nyújt lehetőséget a hitelek, befektetések és egyéb pénzügyi termékek iránt érdeklődő, tudatos ügyfelek számára. Ezek mind környezeti szempontból releváns célokhoz kötődnek, mint például egy elektromos autó lízingje vagy napelemek vásárlását finanszírozó hitelek.

A jegybank Zöld Programja

Magyarországon, sok más jegybankhoz hasonlóan, 2019-ben az MNB is elindította zöld programját, melyben célul tűzte ki, hogy a hazai pénzügyi közvetítőrendszer a jelenleginél erőteljesebben támogassa a környezettudatos magatartást szolgáltatásain keresztül. Ezirányú törekvések nemzetgazdasági és versenyképességi szempontból is támogatják Magyarország fejlődését, külső és belső, hazai és nemzetközi kezdeményezésekkel is hozzájárulva a klímaváltozás, mint hazánkat is súlyosan érintő ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázat mérsékléséhez.

Az MNB Zöld Programja a pénzügyi szektorra vonatkozó programpontokat tartalmaz, úgy, mint az ökológiai és pénzügyi kockázatok elemzése, pénzügyi szolgáltatások zöldítése, piaci szereplők zöldítésének ösztönzése. További fontos pillér a társadalmi, nemzetközi kapcsolatok erősítése, amelynek keretében a jegybank erőteljes szerepet vállal többek között az oktatás, pénzügyi edukáció területén. Mindezeken túl a Program fontos része az MNB saját működésének fenntarthatóbbá tétele, ökológiai lábnyomának csökkentése.

A fenntartható befektetéseké a jövő?

A klímavédelmet támogató új szabályozások és irányelvek a különböző fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkező (etikus/zöld/ /ESG stb.) befektetési termékekkel kapcsolatos transzparenciát írnak elő a pénzügyi szektor számára. Mindezek alapján a jövőben a befektetési termékek háromféle jogszabály által definiált fenntarthatósági kategóriába lesznek sorolhatóak. Egy kategória marad az olyan, kvázi normál befektetéseknek, melyek nem rendelkeznek semmilyen bizonyítható fenntarthatósági jellemzővel. Azok a termékek alkotják a második, már környezettudatos kategóriát, amelyek esetén érvényesülnek a környezeti, fenntarthatósági és felelős vállalat irányítási (ESG) szempontok. Európában a piac 15%-át ilyen típusú befektetési alapok alkotják már napjainkban is, míg hazánkban fél százalékra tehető a piaci részesedésük. Ez az összehasonlítás jól mutatja, hogy Magyarországon még számos kiaknázatlan lehetőség rejlik a zöld pénzügyek területén.

A harmadik és egyben utolsó kategóriába a legfenntarthatóbb befektetések kerülnek majd, melyek jól mérhetően hozzájárulnak valamely környezeti vagy társadalmi célkitűzéshez, emellett nem jár más fenntarthatósági célkitűzésre nézve kockázattal. Ezek az élesen elkülönített kategóriák, jelentős segítséget nyújtanak majd a befektetési döntések meghozatala során, ezzel is segítve az ügyfeleket a környezetbarát megoldások választásában.