Fogalomtár

világóceán

Világtenger: a három óceán (Csendes-. Atlanti- és Indiai-), valamint a hozzájuk csatlakozó tengerek összefüggő vízfelületet alkotnak, bár tengerszorosok és/vagy szigetek az egyes óceáni vagy tengermedencéket elválasztják egymástól. Az óceánok és tengerek összefüggő rendszerét világóceánnak nevezzük, amely a Föld felszínének 70,8%-át teszi ki.

világegyetem

Világmindenség, kozmosz, univerzum: az anyaggal kitöltött, időben és kiterjedésben határtalan tér egésze.

vegetációs időszak

Az az időszak, amely alatt a növények aktív anyagcserét folytatnak, zöld hajtást, lombot fejlesztenek, termést hoznak. Mérsékelt övezetben kora tavasztól késő őszig (fák esetében lombhullásig) tart. Mivel a tényleges vegetációs időszak növényfajonként változik, a meteorológiában az április 1-szeptember 30. közötti időszakot tartják vegetációs időszaknak.

városodás

A jogilag és közigazgatásilag is várossá nyilvánított települések számának és a városban élő népesség arányának növekedése egy ország vagy régió területén.

városiasodás

A település minőségének fejlődése. A városiasabbá váló településen meghonosodnak a városi magatartásminták, javul az ellátás, a közművesítettség színvonala, zártabbá, sűrűbbé válik a település központi részeinek beépítettsége, és általában vertikálisan is terjeszkedik, azaz egyre több és magasabb emeletes ház épül a telkek jobb kihasználtsága érdekében.

űrszemét

Mindazok a mesterséges eredetű űrobjektumok, amelyek már nem működnek és tovább keringenek a Föld körül, vagy a világűr távolabbi térségében mozognak. Az űrszemét különösen 800-1200 km magasságban veszélyt jelent az aktív műholdakra, űrhajókra és űrállomásokra.

urbanizáció

A városiasodás és a városodás folyamatát együtt urbanizációnak nevezzük. E folyamat során a települések modernizálódnak, külsőségeken, infrastrukturális ellátottságban egyaránt fejlődnek, a városokban élő népesség aránya növekszik, a népesség területileg átrendeződik.

UNESCO

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete.

UNEP

United Nations Environmental Program – az ENSZ Környezetvédelmi Programja: az 1972-es stockholmi környezetvédelmi világkonferencia után létrehozott ENSZ-szervezet. Fő feladata az ENSZ különböző szervezeteinek környezetvédelmi jellegű tevékenységeit összehangolni, ill. önálló nemzetközi környezetvédelmi programokat is szervezni. Egyik fontos, hosszú távú programja a Földfigyelő (Earthwatch) rendszer működtetése, amely a bolygó globális állapotát s annak változásait rögzíti és értékeli, […]

transzgénikus élőlény

Idegen nukleinsav szekvencia (DNS) bejuttatásával módosított sejtből származó élő egyed. Az idegen nukleinsav lehet ugyanazon faj módosított nukleinsav-szakasza. szintetikus nukleinsav szekvencia vagy más fajból származó nukleinsav.