Megújuló energiaforrások

Áramtermelésre használhatjuk az ablakunkat hamarosan

A napelemes technika új vívmánya a villamosságot előállító ablak.

Ez a fejlesztés egy sajátos tendenciáját adhatja az alternatív energiatermelés hasznosításának és egyben megreformálhatja az építészetet is. Az újszerű, nemrégiben kifejlesztett, csaknem áttetsző naphőgyűjtő elemek ablakként funkcionálva a napfény áteresztése közben elektromos áramot termelnek. A napelemek perovszkit alapúak és a nyílászárók aktív villanyáram termelőkké alakítása ausztrál kutatók felfedezése. Az újdonság sokat ígérő jellemzője, hogy közel annyi energiát termelhet mindössze  2 négyzetméternyi napelemes ablak, mint egy szokványos, tetőzetbe épített napelem. Terveztek már korábban is többé-kevésbé fényáteresztő napelemet, de ezek a próbálkozások rendre fiaskóval zárultak. Stabilitásuk hagyott kivetnivalót maga után, drágák voltak és hatékonyságuk sem hozta a tervezett eredményt.

A jelenlegi fejlesztés széleskörű együttműködés révén valósulhatott meg. Az ausztrál nemzeti tudományos kormányügynökség, a CSIRO munkatársai és a Monash Egyetem műszaki és anyagtudományi tanszéke fogott össze a kutatómunkában. Egy egészen eredeti megközelítést használtak az áramtermelő ablak kidolgozásában. Szerves félvezetővel váltották fel a szokásosan használt napelem-összetevőt (Spiro-AmeTAD), és ötletüket siker koronázta. Míg 15-20 százalék közötti a tetőtéri naphőgyűjtő elemek konverziós teljesítőképessége, addig a már-már áttetsző napelemeké 17 százalék, ám hangsúlyozandó, miközben a beérkező napfény több mint 10 százalékát továbbra is átbocsátják.

A kutatók nagy fegyverténynek tekintik ezt, hiszen ily módon már nem vízió, hanem kézzel fogható valóság lesz az áramot előállító ablak gyártása. Ezáltal a mérnökök és az építészek számára új kihívások teremtődnek az épületek megtervezésekor. A napelemes ablak beépítése építészeti korszakváltó jelentőséggel bírhat. Az új ablaktípusok ismérvei, hogy azonos árnyalatúak, mint a hagyományosan üvegezettek és négyzetméterenként mintegy 140 wattot termelnek. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy minél világosabbak, azaz átlátszóbbak, annál gyérebb lesz a villamosáram termelésük.

Következésképpen a tervezőknek mindenkor ki kell számolni a legcélravezetőbb arányt, a legmegfelelőbb egyensúlyt a hatékonyság és a fényáteresztő képesség között. Biztató financiális előjel, hogy a perovszkit alapú napelemek beszerelésének többletköltsége nem számottevő, és az energiatermelés megindulásakor gyorsan megtérül a befektetés. Az új konstrukciójú napelemek szériagyártásának technológiai megoldásán dolgoznak a szakemberek. Az új ablaküvegek piacra kerülését, majd elfogadottá válását néhány év múlva datálják.

fotó:  Dr Jae Choul Yu