Környezetvédelem

Greenpeace aktivisták a BME-n: “az atomipar nem bíró, hanem vádlott!

Greenpeace aktivisták is részt vettek tegnap egy, a TÁMOP keretei közt megvalósuló, a fukusimai atomkatasztrófa körülményeiről és hatásairól szóló rendezvényen.

Az aktivisták a nukleáris ipar hivatalos és önkéntes szószólóira, utalva a “Vádlott és biró egy személyben”
feliratot, a magyar szakértők szerint itthon is lehetséges fenntartható, nukleáris és fosszilis energiatermelés nélküli energiagazdaság kialakításáról szólva a “Nincs biztonságos atomenergia – Energiaforradalmat
most!” bannert mutatták fel. A bannereket rövid időn belül a rendezők kitépték az aktivisták kezéből.

A Greenpeace felhívja a figyelmet, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség fukusimával kapcsolatos tájékoztatásaihoz hasonlóan a  magyar nyilatkozatokban is sokszor félinformációk, tévedések, szépítések történnek. Ilyenek például a kijutott radioaktiv anyagok nagyságrendekkel való alulértékelése vagy a késleltetett beismerések is.

A Greenpeace-nek több évtizedes múltja van a nukleáris energetika területén, belsős és külsős szakértőink véleményeit, az általunk készíttetett tanulmányokat például a Nemzetközi Energiaügynökség és az ENSZ
sok szervezete is elismeri és használja. Fukusimával kapcsolatban a Greenpeace elemzései, előrejelzései, ajánlásai helytállóaknak bizonyultak (a Greenpeace mutatta ki először, hogy Fukusimát is INES 7-es besorolásúvá
kell tenni, már március 24-én a kitelepítési zóna növelésére tett felszólításunknak is lényegében eleget tett/tesz a Japán kormány, stb.).

A társadalom saját érdeke, hogy szakértő, független szervezetek is jelen legyenek az összes állampolgárt érintő kérdések megtárgyalásában. Különösen igaz ez a nukleáris témában, ahol évtizedek óta azt látjuk, hogy a szakma a
saját maga által megállapított szabályok szerint önmagát ellenőrzi, és saját tevékenységéről a független szakértők álcájában nyilatkozik. Az atomerőműveket is felügyelő hivatalok függetlensége számos esetben erősen kétséges. Mind a nemzeti ellenőrző szervek, mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség állítják magukról, hogy független, az atomenergia alkalmazásait csak megfigyelő szervezetek, mégis aktívan népszerűsítik ezt a technológiát. Az ebből a fenntarthatatlan helyzetből adódó problémákat a fukusimai eseményeknél és önellentmondások kapcsán is jól láthattuk. Az Ügynökség rendszeresen köröztetett idejétmúlt, nem következetes és megbízhatatlan információkat.

„Egyetlen módja van annak, hogy elérjük a megfelelő nukleáris biztonságot: ha fokozatosan kivezetjük ezt az eredendően veszélyes technológiát a civil áramtermelési piacokról – mondta Rohonyi Péter, a szervezet helyszínen
tartózkodó kampányfelelőse. – Magyarországnak is tanulnia kellene a fukusimai leckékből, és elhatározni az elöregedett paksi blokkok bezárását, egyben leginkább az energiahatékonyság maximalizálására és a megújuló energia technológiák nagymértékű elterjesztésére, a fenntartható energiagazdaság más elemeinek fejlesztésére kéne fordítani a rendelkezésre álló összegeket.”

A zöld gazdaság fejlesztése biztosíthatná a hazai KKV-k és nagyvállalkozások jövőjét is. A fenntartható energiagazdaság
kialakíthatóságáról szól a Greenpeace Energiaforradalom tanulmánysorozata is,  továbbá készítettünk egy, az EU-ra fókuszáló új, megvalósíthatósági elemzést is.