Környezetvédelem

Pécs és a szelektív hulladékgyűjtés

Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtés mennyire fontos egy város életében. Pécs már tudja ezt.

Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor valaki a háztartásban keletkező, a számára már felesleges, de hasznosítható anyagokat külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra.
Amennyiben jó minőségű válogatott hulladékot kívánunk nyerni, az osztályozást a hulladék keletkezési helyén kell elvégezni, azaz az egyes háztartásokban, gyárakban, hivatalokban és intézményekben stb.

A szelektív hulladékgyűjtés célja:
környezetünk védelme, az emberi tevékenységből eredő környezetterhelés és szennyezés­kibocsátás csökkentése,
(az emberi tevékenység által) megtermelt, a jövőben már nem hasznosítható, a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, a másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a primer erőforrások (pl. fa, természeti erőforrások) kímélése.

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék újrahasznosítható. Megfelelő ipari előkészítés után másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz (pl. papírból újra papír). A másodnyersanyagok felhasználása ugyanakkor jelentős energia- és nyersanyag-takarékossággal is jár, mivel ezek a folyamatok már kevesebb technológiai lépést igényelnek.

A szelektív hulladékgyűjtés helye otthon
A szelektív hulladékgyűjtéshez sem nagy beruházásra, sem nagyobb helyre nincs szükség. Csupán a lakásban lévő hulladékgyűjtő edényünket kell két kisebbre lecserélni. A “szelektív gyűjtő” lehet egyszerű papírdoboz is, hiszen a tisztán, külön gyűjtött hulladék nem szennyezett, száraz és nincs szaga.

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat mindenképpen külön, zárható módon és a gyermekek által el nem érhető helyen kell tárolni, amíg azt hatósági engedéllyel rendelkező cégnek vagy szervezetnek ártalmatlanításra át nem adjuk.

A szelektív gyűjtés hatékonysága
A szelektív hulladékgyűjtés sikerességének alapja, hogy minden fajta másodnyersanyagot a lehető legtisztábban adjunk tovább hasznosításra!

Európai Uniós elvárások a szelektív hulladékgyűjtés területén
Jelenleg Magyarország nem minden településén megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, de 2005‑ben a szabályozásoknak megfelelően már az ország 40%-ában van lehetőség a hulladékok szelektív gyűjtésére. A csomagolási hulladékok területén pedig Pécsett elérték az 50%-os hasznosítási arányt.

Pécsett a szelektív hulladékgyűjtési rendszer gyakorlati működését 1998 óta a BIOKOM Kft. végzi. A lakosság aktív részvételének és a fejlett gyűjtési rendszernek köszönhetően Pécsett 12%-os az újrahasznosítható anyagok kinyerése a kommunális hulladékból, amely jóval az országos átlag felett (4-5%) van.

Térítésmentes lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés

A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében nem gyűjthetőek a veszélyes hulladékok. Így évente két alkalommal veszélyeshulladék-gyűjtési akciókon szervezi meg a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok térítés nélküli átvételét és ártalmatlanítását a BIOKOM Kft. és a Pécsi Környezetvédelmi Kft.

A veszélyes hulladék gyűjtés időpontjai:

2013. április 13. szombat, 9 – 12 óra között
2013. október 12. szombat, 9 – 12 óra között

Helyszínek:

Domus parkolóval szemközti MÁV parkoló (Jókai és Kálvin utca sarka, a MÁV Székház mellett)
Pécs Plaza parkoló (Pécs, Megyeri út)
Dr. Veress Endre utcai nagyparkoló
BIOKOM Hulladékudvara – Pécs, Eperfás út 3.

Gyűjthető veszélyes hulladékok:

elhasznált étolaj
akkumulátor
festékek, hígítók, lakkok, ragasztók, illetve ezek szennyezett göngyölegei
növényvédőszerek
A fentieken túl az akció keretében gumiabroncsok is leadhatóak. Veszélyeshulladék-gyűjtési akcióinkon csak háztartásokban képződő hulladékot veszünk át!