Megújuló energiaforrások

Ki telepítheti fel a napelemeket a tetőmre?

A munkavédelmi előírások betartása ezen a területen is nagyon fontos.

A munkavédelemnek a napelemszerelésben, mint minden más munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységben kiemelt szerepe van. A napelemes rendszerek szerelése esetén a fő veszélyforrást a magasban végzett munkavégzés, a munkakörnyezet és a feszültség alatt lévő berendezésekkel való kapcsolat jelenti. Fontos tudni, hogy a munkabiztonsági előírások betartásáért, betartatásáért a munkavezető, adott esetben a tevékenységet végző vállalkozás vezetője a felelős.

A MAGASBAN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS ELŐÍRÁSAI

A magasban végzett munkavégzésnek munkavédelmi szempontból szigorú előírásai vannak. Minden olyan munka ilyen tevékenységnek minősül, ami a talajszint felett 1 m magasságban történik. Az ilyen típusú munkavégzés során előírás, hogy a tetőn dolgozók testhevedert viseljenek és megfelelően legyenek biztosítva kötéllel is a tetőszerkezethez. A tetőn dolgozóknak a heveder mellett munkavédelmi sisakban, bakancs és kesztyűben kell a tevékenységet végezniük. Amennyiben a napelemeket alternatív módon nem az épület tetején, hanem annak falán helyezzük el, akkor bizonyos magasság esetén, ha indokolt (pl.: állvánnyal nem megoldható), akkor vezetőkötélre van szükség.

Ez a kötél olyan hajlékony vezeték, ami a függőlegesen mászó személy mellett fut, és ehhez kerül rögzítésre a csúszó zuhanásgátló. A rögzítési pontnak egy olyan kijelölt csatlakozási hely, amihez a biztosító kötelet lehet rögzíteni. Az erre a célra kialakított pontnak 10 kN terhelő erőnek kell minimum ellenállnia. Amennyiben ilyen méretezett és külön erre a célra kialakított pont nincs az adott helyen, úgy ezt létesíteni szükséges az erre a célra rendszeresített eszközökkel, technológiákkal.

A rögzítési pont kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy az a lezuhanás ellen védett dolgozó feje fölött függőlegesen legyen kiválasztva. Érdemes tudni, hogy a munkavégzést 0° Celsius fok alatt és csapadék hullásakor nem végezhető. Eső, hóesés, közelgő zivatar, jegesedés kezdete előtt, a csúszásveszély kialakulása, villámcsapás veszélye, vagy nagy erejű széllökés miatt a munkavégzést fel kell függeszteni.

MEGFELELŐ MUNKAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Napelemes rendszerek szerelésével kapcsolatban a tetőn történő munkavégzés esetében az előző fejezetben már kifejtésre került, hogy miként szükséges kialakítani a megfelelő munkakörnyezetet, ugyanakkor vannak esetek, amikor állvány, vagy daru segítségét kell igénybe venni. Ezek esetében – kiemelten mozgatásukkor – oda kell figyelni arra, hogy véletlenül se érintkezzenek, vagy közelítsék meg a magasfeszültségű vezetékeket.

Fix állványrendszer esetén arra kell odafigyelni, hogy a szerkezet talapzata stabil legyen, ne süllyedjen meg és ne dőlhessen el semmilyen irányba. ezen veszélyek ellen a leghatékonyabban úgy védekezhetünk, ha a talajt megfelelően előkészítjük és lehetőségekhez mérten a szerkezetet az épülethez is rögzítjük. Így egyrészt az állványzaton dolgozók testi épségét tudjuk biztosítani, másrészt a fejlesztés alatt álló ingatlan sérüléseit is el tudjuk kerülni.

FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉSEKKEL VALÓ MUNKAVÉGZÉS

Napelemes rendszer kialakításakor, a munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket mindenképpen feszültségmentesíteni szükséges. A napelemek bekötésekor pedig ügyelniük kell arra, hogy semmiképpen ne érje őket áramütés. Napelemszerelés esetén fontos tisztában lenni azzal, hogy a napsugárzás, vagy akár a szórt fény hatására folyamatosan jelen van a DC feszültség a panelek kapcsain.

TOVÁBBI ELŐVIGYÁZATOSSÁGI TEENDŐK

Vannak olyan teendők, amikkel nem a közvetlenül a tetőn dolgozókat védjük, hanem az épület környezetében közlekedő embereket, vagy éppen magát az ingatlant. Munkavédelmi kikötés, hogy a munkavégzés ideje alatt a munkaterület körül feltüntetésre kerüljön a ,,VIGYÁZZ, A TETŐN DOLGOZNAK!” felirat. Ezzel az ott lakók, és egyéb járókelők figyelme kerül felhívásra, hogy elkerüljék a területet, nehogy egy leeső elem (szerszám, alkatrész, cserép) sérülést okozzon.

A munka végeztével a tetőt kellőképpen át kell nézni nehogy rajta maradjon nem kívánatos anyag, hulladék, vagy szerszám. Javasolt még a csapadékelvezető csatornákat időnkként ellenőrizni, tisztítani, hogy azt nem tömíti-e el valamilyen, a napelemes rendszer felszerelése után maradt hulladék, törmelék.  Minden alkalmazottnak a céghez való belépéskor és évente részt kell vennie munkavédelmi oktatáson. A napelemszereléssel kapcsolatos munkavédelmi előírásokról a napelemszerelő képzéseken részletesen is tájékoztatásra kerülnek a magasban dolgozók.