Megújuló energiaforrások

Télidőben is hadra fogható a napelem?

Akár évszakmentes kategóriába is sorolhatnánk a napelemet, hiszen immáron nem kritérium hogy csak nyáron, illetve a sok napfénnyel teli időszakban lehet hadra fogni, működtetését érdemben hasznosítani.

A napelemgyártás technológiai vívmányainak köszönhetően, a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a panelek télidőben is képesek legyenek mind több energiát termelni. Természetesen teljesítményük nem vetekszenek a nyári mennyiség hozadékával, ám még ez a szerényebb produktum is segítheti a háztartások, vállalkozások energiaellátását. Mi ad magyarázatot a panelek téli hasznosítására? Több összetevő eredményezi. Az ideális módon beállított (dőlésszögük 40-50 fok), vékony fedőréteggel bevont naphőgyűjtőkről még a nagyobb mennyiségű hó is gyorsan lecsúszik. Ezáltal lehetővég válik, hogy a kevesebb napfény mihamarabb energiát produkáljon, a teljesítmény csökkenés a minimalizálódás irányába alakuljon.

Kulcskérdés, azaz a hatásfokot meghatározó szempont, hogy a működtetett napelem típus milyen mértékben kamatoztatja, érzékeli a szórt, illetve a direkt napsugárzást. A polikristályos napelem például szórt fényben „dolgozik” erőteljesebben, teljesít jobban. Hatásfoka ekkor nem esik vissza jelentősen, ám miután a paneleket csak szórt napfény éri, ebből csekélyebb mennyiségű energiát tud produkálni, vagyis mindent egybevetve, az előállított energia kisebb mennyiségű lesz.

Ami a téli napenergia elszámolást illeti, a hozamcsökkenés miatt a hálózatba visszatápláló napelemes rendszer esetében, folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy az energia szolgáltató biztosítsa az éves elszámolás lehetőségét. Ez mentesít ugyanis a téli fizetési költségektől, a szolgáltató számára is egyértelmű, hogy a nyári hálózatba történő többlet energia visszatáplálás fedezi az éves szükségletet.

Ahol sziget üzemű napelemes rendszer működik, ott a háztartás, vagy a vállalkozás független a szolgáltatótól, következésképpen a nyár folyamán előállított energiát a rendszer akkumulátoraiban tárolják. Innen nyerik a napfényben szegény hónapokban szükséges energiamennyiséget.