Érdekességek

Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010 – 2.rész

A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésével készült "Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010" c. kiadvány második része a fenntartható közlekedéssel, fogyasztással és termeléssel, valamint a GKI vállalati felmérésével foglalkozik.

Hazánkban a közlekedés (GDP arányos) energiafelhasználása 1995-ről 2007-re nagymértékben, 41%-kal emelkedett. E jelentős növekedés mögött a közúti közlekedés egyre bővülő forgalmával együtt járó energiafelhasználás erőteljes (kb. 63%-os) emelkedése és kisebb részben a légi közlekedés energiafelhasználásának mintegy 30%-os bővülése áll. A vasúti közlekedés energiafelhasználása (teljesítményével párhuzamosan) ugyanezen időszak alatt drasztikusan, közel 40%-kal csökkent.

A visegrádi országokkal, valamint az uniós átlaggal összehasonlítva a hazai mutató messze a legdinamikusabb emelkedést mutatja.

Az ökológiai gazdálkodásba bevont területek (környezetkímélő, azaz a tradicionális biológiai, illetve mechanikai módszerek alkalmazására épül, és mellőzi a környezetre és egészségre veszélyes anyagok, technológiák (növényvédő szerek, műtrágya, génmanipuláció, hormonkezelés stb.) használatát) hazánkban az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedtek. Ugyanakkor a 2007. évi 2,5%-os aránnyal hazánk az uniós rangsor utolsó harmadában helyezkedik el.

Az 5 fő feletti vállalkozások 7,2%-a vállal önkéntesen (tehát nem jogszabályokban előírt, kötelező) környezeti ráfordítást. Az esetek legnagyobb százalékában (44,3%) ez a keletkező hulladékok csökkentésére (is) irányul. 40% feletti arányú még az újrahasznosítás arányának növelése, illetve harmadik helyen áll az előállított termékek és szolgáltatások energiaszükségletének csökkentése (38,4%).

A legkevésbé gyakori és fontos cél – némi meglepetésre – a megújuló energiaforrások felhasználása.

Az önkéntes környezeti ráfordítások terén mintegy 10%-os csökkenés várható a következő 2 évben, annak ellenére, hogy 5-ből 4 vállalkozás a korábbi évekhez képest nem tervezi csökkenteni ráfordításait ezen a téren, sőt a maradék vállalkozások nagy többsége is inkább emeli az önkéntes környezeti kiadásait.

A csökkenést válaszoló cégek (1,2%) a korábbiakban jelentős mértékben támogatták a környezetvédelmi célok megvalósítását, de ez a jövőben várhatóan teljesen meg is szűnik.

Főként az Ipar és a Mezőgazdaság szektorokban, a közepes méretű vállalkozások körében esik jelentősen vissza a könyezetvédelmi célokra kiadott önkéntes támogatások nagysága.