Környezetvédelem

Új vadon születhet a Dráva mentén

A 2011-es év komoly eredménye Európa természetvédelmében, hogy öt Dráva menti ország közös természetvédelmi területének kialakításáról döntött. A Mura, a Dráva és a Duna mentén létrejövő UNESCO határon átnyúló bioszféra rezervátum megvalósítási tervét az október 28-án Budapesten záruló nemzetközi konferencián dolgozták ki.

A rezervátum az első olyan természetvédelmi terület lesz a világon, amelynek léte és irányítása öt országot fog érinteni és egységes védelem alá fogja helyezni a gazdag élőhelyek alkotta vízi paradicsomot.

2011 márciusában, a magyar EU-elnökség idején Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia és Szlovénia aláírták azt a nyilatkozatot, amelyben kifejezték szándékukat a három érintett folyó védett területeinek egyesítéséről. A felek megegyeztek abban, hogy ennek megvalósítását az országok képviselőiből álló koordináló testületre bízzák. A 15 tagú testület az október végi konferencián megegyezett, hogy az első jelentős lépés az ötoldalú bioszféra rezervátum létrehozása felé az lesz, hogy Ausztria, Szerbia és Szlovénia 2012 szeptemberéig benyújtja saját folyószakaszaira vonatkozó jelentkezését az UNESCO-hoz.

A Dráva közös folyószakaszaira Horvátország és Magyarország már korábban benyújtotta kérelmét, de most ez a kétoldalú együttműködés tovább fog bővülni. A végső lépés az öt ország által kezdeményezett megalapítás lesz, amihez a testületnek számos érdekelt – köztük helyi civil szervezetek és a WWF – bevonásával még sok munkát kell elvégeznie.

„Összesen több mint800 000 hektárterületével, egyedülálló folyómenti tájaival és vizes élőhelyeivel a Mura–Dráva–Duna vidéke a biológiai sokféleség tekintetében Európa egyik utolsó paradicsoma.” – mondta Figeczky Gábor, a WWF Magyarország igazgatója. „Különböző természetvédelmi védettségi szintű területek már ma is vannak a három folyó mentén, de az összehangolt munka hatékonyabban fogja segíteni a kiemelkedő értékek megőrzését.” – folytatta.

„A WWF meggyőződése, hogy a konferencia eredményeképpen a térségben fel fog gyorsulni a Mura, Dráva és Duna folyók mentén található nemzetközi jelentőségű, kiemelkedő biológiai sokféleséggel rendelkező területek védelem alá helyezése.” – fejtette ki Figeczky Gábor.