Érdekességek

Fazekas Sándor beszédet mondott az ENSZ-ben

A magyar vidékfejlesztési miniszter New Yorkban részt vett az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága 19. ülésszakán, amely a legfontosabb állomás a jövőre megrendezendő Rió+20 konferencia előkészítésében.

Az EU soros elnökségét betöltő Magyarország minisztereként Fazekas Sándor május 11-én felszólalt az Unió és 27 tagországa nevében.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága keretében az ENSZ 192 tagországa arról tanácskozott, milyen válaszokat adhat az emberiség a globális gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívásokra, annak érdekében, hogy a Föld élhető maradjon az eljövendő generációk számára. A Bizottság ülésszaka kiemelten foglalkozott a közlekedés, a vegyi anyagok, a hulladékgazdálkodás, a bányászat kérdéseivel, valamint célja a fenntartható fogyasztás és termelés 10 éves globális keretprogramjának elfogadása.

Fazekas Sándor felszólalásában hangsúlyozta, hogy kiemelkedően fontos a termelési módszerek és a fogyasztási szokások megváltoztatása. Életmódunknak és a gazdaságainknak is eleget kell tenniük a fenntarthatóság követelményeinek. Az ENSZ Közgyűlési termében másodikként elmondott felszólalásában kiemelte, hogy az Európai Unió és tagállamai határozottan támogatják egy, a fenntartható fogyasztásra és termelésre irányuló 10 éves keretprogram elfogadását, és elkötelezettek annak megvalósítása mellett, ami jelentős lépés a gazdaság „zöldítés” irányában. Ez a terület a jövő évi riói konferencia egyik fő témája.

A fenntartható mobilitás fontosságának hangsúlyozása mellett a magyar miniszter utalt a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető lehetséges hatásokra is.

A hulladékgazdálkodásról szólva a hulladék keletkezésének megelőzését, a többszöri felhasználást és az újrahasznosítást előtérbe helyező szemlélet érvényesítését emelte ki.

A bányászat jelentősen hozzájárul az országok gazdasági fejlődéséhez, de tekintettel lenni a természeti erőforrások védelmére, a víz- és energiahasználat és a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, hangsúlyozta a beszédében a magyar miniszter.

A mindennapok részévé vált vegyi anyagokra utalva rámutatott, hogy veszélyeket is hordoz a nem megfelelő használatuk. Fontos ezért olyan módon előállítani és felhasználni ezeket az anyagokat, hogy ne veszélyeztessék az emberi egészséget és a környezetet.

A konferencia további célja volt a fejlett és a fejlődő országok közötti szakadék csökkentése úgy, hogy  ne növekedjen a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás, így biztosítva a fejlődés fenntarthatóságát.

A magyar delegáció tagja volt Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár is, aki társelnökként vezette a konferencia négy magas szintű kerekasztal vitájának egyikét.

A konferencián aláírták a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezmény két jegyzőkönyvét. Az egyik a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és az ezekből származó hasznok megosztásáról szól, a másik az élő genetikailag módosított szervezetek használatával kapcsolatos felelősségi és jogorvoslati viszonyokat rendezi. Ez utóbbit Fazekas Sándor írta alá Magyarország  és az Európai Unió nevében, Janez Potocnik EU biztossal együtt.