Érdekességek

Egyre elterjedtebb a CSR stratégiai szint tervezése a hazai vállalatoknál

Egyre inkább jellemző a hazai nagyvállalatoknál a társadalmi felelősségvállalás stratégiai szintű tervezése, ugyanakkor a mérhető CSR részcélok meghatározása még nem tekinthető bevett gyakorlatnak – derül ki a B&P Braun & Partners által 53 vállalat részvételével lefolytatott idei Good CSR kutatás eredményeiből.

A négy elemzett terület közül a felelősségvállalás stratégiája terén érték el a legjobb eredményt a
felmérésben részt vevő cégek. Ez a CSR tevékenységek stratégiai megalapozottságát, a gazdasági,
társadalmi és környezeti célok meghatározását és az ezek teljesülésére vonatkozó mérési rendszereket
vizsgálta.

A B&P Braun & Partners által elindított, az idén negyedik évébe lép Good CSR program a fenntartható
működést kiemelten kezelő , felelős vállalatokat fogja össze. A kezdeményezéshez kapcsolódó kutatásban
idén 53 vállalat vett részt egy online kérdőív kitöltésével. A felmérés legfőbb célja az volt, hogy
feltérképezze a felelős vállalati működés helyzetét, a társadalmi felelősségvállalás különböző formáinak
elterjedtségét a magyarországi vállalatok körében. A válaszadók négy fődimenzió mentén értékelték saját
vállalatuk teljesítményét: érintetti kapcsolatok, stratégia, kezdeményezések és programok, illetve
kommunikáció.

A fenti négy terület közül a CSR stratégiai megalapozottságát a második legfontosabbnak ítélték a
vállalatok képviselői, mégis ezen a területen érték el a legjobb eredményt a cégek. Ennek a dimenziónak öt
alterülete van. Ezek közül az első a CSR-rel kapcsolatos vállalati jövőkép megfogalmazása, amely a
felmérésben részt vevőkre szinte kivétel nélkül jellemző kisebb-nagyobb mértékben.

Szintén több vállalatra jellemző , hogy a jövőképre alapozva stratégiai szintű fenntarthatósági célokat
fogalmaznak meg. A társadalmi felelősségvállalási stratégia mérhető részcélokra való lebontása – ilyen
lehet például a gyártási folyamat vízfelhasználásának meghatározott százalékkal történő csökkentése –
azonban már sokkal kevésbé jellemző. Egyelőre még nem tekinthető bevett gyakorlatnak a stratégiai célok,
valamint a tervezési és mérési folyamatok összekapcsolása.

A CSR-re jellemző érintetti szemlélet sem terjedt még el széles körben. Ezt mutatja, hogy a Good CSR
kutatás résztvevői szerint saját cégükre csak részben jellemzőek az érintettekkel kialakított stratégiai
együttműködések– mint például szakértő civil szervezet bevonása a gyártási folyamat fenntarthatóbbá
tételéhez. A válaszadók többsége azonban törekszik arra, hogy figyelembe vegye az érintettek véleményét
a felelős működéssel kapcsolatos döntéshozatal során.

„A társadalmi felelősségvállalás ugyanolyan feladatot jelent a vállalatok számára, mint bármilyen más
vállalati részterület stratégiájának megalkotása és megvalósítása. A felelős működés alappillérét a vállalat
érintettjei, valamint az általuk képviselt értékek és érdekek adják. Ezek ismerete és figyelembe vétele
nélkül nem beszélhetünk stratégiai szintű társadalmi felelősségvállalásról. Szerencsére egyre több
vállalatnál jelenik meg az érintetti bevonás gyakorlata, illetve a CSR tudatos tervezése és mérése” – mondta Braun Róbert, a B&P Braun & Partners Magyarország résztulajdonosa.