Környezetvédelem

Vásárolj őserdő-barát papírt!

Március 1. az újrapapír világnapja. Ezen a napon a pazarló papírfogyasztási szokásokra, az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet.

A papírhasználat növekedése egyre nagyobb terhelést okoz a környezetnek, hiszen egy kilogramm papír előállításához 5 kilogramm fára van szükség, ugyanakkor egy tonna papírhulladék feldolgozása 12 öreg fát ment meg a kivágástól. Magyarországon a Hulladék Munkaszövetség arra kér mindenkit, hogy használjon kevesebb papírt, éljen a papír szelektív gyűjtésének lehetőségével és használjon minél több újrahasznosított papírt.

A környezetvédelem érdekében létrejött nemzetközi összefogás egyik mérföldköve az 1992-es Rio de Janeiroban megrendezett ENSZ konferencia, amely nemcsak a bolygónk ökoszisztémáját egyre inkább veszélyeztető környezetpusztításra hívta fel a világ államainak figyelmét, de számos területen konkrét célokat, cselekvési terveket fogalmazott meg a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elősegítésére.

Mit jelent az FSC?

A Riói csúcs hatására és annak szellemiségében alakult meg 1993-ben a Forest Stewardship Council (FSC) független szervezet (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa vagy Erdőgondnoksági Tanács), hogy globális szinten fellépést sürgessen a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. Noha léteztek korábban is különféle helyi mozgalmak az esőerdők, illetve más veszélyeztetett erdős területek védelmére, ezeknek töredéke járt sikerrel.

Az FSC-minősítés a nyilvánvaló környezetvédelmi előnyökön kívül (a biológiai sokféleség, veszélyeztetett fajok és élőhelyeik védelme, az erdők ökológiai szerepének fenntartása) szociális előnyökkel is jár, hiszen a követelmények kidolgozásakor figyelembe veszik a helyi lakosok jogait, érdekeit, sőt, a tanúsítás az ő bevonásukkal történik. Az erdőgazdálkodó és tulajdonos pedig gazdaságilag is egyre inkább érdekelt az FSC-minősítés megszerzésében, nemcsak a piacszerzés és megtartás, hanem a beruházások könnyítése miatt is, mivel egyes bankok, befektetési csoportok az FSC-tanúsítást előnynek vagy feltételnek tekintik.

A világszerte érvényes normák a következőket körvonalazzák:

 • felhagyás a tarvágással, ill. a tarvágás nagy volumenű alkalmazásával
 • természetes erdők megtartása
 • felhagyás az erdők ültetvényekké alakításával
 • génmanipulált növények tiltása
 • kémiai növényvédőszerek alkalmazásának elkerülése
 • ritka, ill. veszélyeztetett fajok védelme
 • védelmi területek kialakítása
 • a fafajok területhez illő megválasztása
 • indián népek jogainak tiszteletben tartása
 • betartandó üzemi tervek meghatározása
 • a munkavállalók jogainak betartása

Ahhoz, hogy a fogyasztó egy FSC minősítésű (papírból készült) könyv olvasásának örvendhessen, a könyv alapanyagának számos minősítésen kell keresztül mennie. Mindenekelőtt szükséges egy erdő, amely FSC tanúsítvánnyal rendelkezik. Az itt megtermelt fát egy FSC által minősített erdőgazdaságnak kell kitermelnie (amely az általa forgalmazott fára rápecsételheti az FSC logóját).
A minősített farönköket onnan minősített faüzembe szállítják, ahol minősített papír alapanyag készül belőle. A sok minősítés egyik célja, hogy a terméklánc egyetlen pontján se kerülhessen tanúsítás nélküli forrásból származó alapanyag a végtermékbe (amennyiben minősítés nélküli anyagok is feldolgozásra kerülnek, úgy másfajta címkét kap a termék). A minősített papírgyár végül FSC logóval ellátott papírt szállít az FSC által ellenőrzött nyomdába, ahol elkészül a végfogyasztó által megvásárolható FSC jelzésű könyv.

Az olvasó a könyv borítóján elhelyezett minősítést szemrevételezve megnyugodhat, hogy az általa vásárolt könyv gyártásához például nem üldöztek el őshonos erdőlakókat, nem pusztítottak el természetvédelmi területeket, nem használtak veszélyes növényvédő-szereket, és nem termeltek génmódosított fafajtákat sem.

A kitermelés során viszont betartottak minden törvényt és szabályt, a kivágott fák helyére újakat telepítettek. Az alapanyagokat feldolgozó üzemek pedig nem szerződtek illegális fatermelőkkel vagy ilyen forrásból származó alapanyagokkal dolgozó beszállítókkal, továbbá a gyártás, illetve kereskedelem során is követték az FSC szabványait és előírásait. Az FSC a tanúsítványhoz szükséges kritériumok betartását egy független szervezettel évente legalább egyszer ellenőrizteti.


A rendszer megfelelő működése esetén a fogyasztó biztos lehet benne, hogy vásárlásával segíti a felelős termelést és a környezettudatos gazdálkodást, és közvetetten maga is hozzájárulhat a föld erdőinek megóvásához és gyarapításához.

A Greenpeace könyv kampánya
Nemzetközi hírű szerzők, mint JK. Rowling, Ian Rankin, Günter Grass, Marlene Streeruwitz, Isabel Allende és Andrea De Carlo többek között azok, akik a Greenpeace-szel közösen azon dolgoznak, hogy a jövőben megjelenő könyveiket ‘őserdő-barát’ papírra nyomtassák, vagyis újrahasznosított, és FSC-minősített papíron.