Környezetvédelem

2023-ban is teljesültek a villamosenergia-ellátás kötelező minőségi követelményei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) értékelte a villamosenergia-ellátás minőségét, aminek célja, hogy megállapítsa, az elvárt színvonalon történik-e a felhasználók villamosenergia-ellátása, valamint ösztönözze az engedélyeseket az ellátás minőségi paramétereinek javítására.

Hibrid napelemes rendszerek akkumulátorral, elérhető áron. Kalkuláljon itt ingyenesen! (x)

A MEKH a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és a rendszerirányító számára határozatban írja elő a szolgáltatásokkal kapcsolatos minimális és elvárt minőségi követelményeket, melyek teljesülését a Hivatal évente vizsgálja. A 2023-as évet összegző jelentések hat elosztói engedélyes (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., MVM Démász Áramhálózati Kft., ELMŰ Hálózati Kft., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., MVM Émász Áramhálózati Kft., OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.) és az átvitelirendszer-irányító MAVIR Zrt. tevékenységét és a minőségi követelmények teljesülését vizsgálták.

Tavaly az elosztói engedélyesek kivétel nélkül eleget tettek a kötelező elvárásoknak, többségük jóval az elvárt szint felett teljesítette a villamosenergia-ellátás nem tervezett megszakadásának átlagos gyakoriságára, átlagos időtartamára és a kiesési mutatókra vonatkozó minőségi követelményeket. Az engedélyesek szintén az elvárt szint felett teljesítettek a nem tervezett ellátásmegszakadás 3 órán belüli helyreállítását értékelő kategóriában.

A jelentés ugyanakkor megállapítja, hogy több nem kötelező, de elvárt követelményt – mint például a 3 percnél hosszabb tervezett ellátásmegszakadás gyakorisága és átlagos időtartama, helyreállítás 6 órán belül – csak az engedélyesek egy része teljesítette. Ezek a mutatók az elosztói engedélyesek által a hálózatokon ütemezetten végzett, tervezett karbantartási munkák gyakoriságát, hosszát jellemzik, ezért az azokhoz rendelt elvárások nem teljesítése (pl. gyakrabban, hosszabban végzett tervezett munkák) a fogyasztók szempontjából nem feltétlenül negatív hatású, hiszen ezek elsősorban az előre nem látható, váratlanul fellépő rövid idejű zavartatások, illetve hosszabb üzemzavarok megelőzését szolgálják.

A középfeszültségű hálózati üzemzavarok fajlagos elhárítási idejéhez rendelt elvárásnak egyik engedélyes sem tett eleget. A MEKH figyelemmel kíséri az elvárásoktól való elmaradás okait, és az engedélyesek folyamatjavító intézkedéseit, melyekről az éves rendszerességű helyszíni ellenőrzések, és szükség esetén további egyeztető megbeszélések keretében szerez további információkat. A MAVIR Zrt. tevékenységét vizsgáló jelentés megállapítja, hogy a rendszerirányító 2023-ban is teljesítette a villamosenergia-átvitel üzembiztonságának minimális minőségi követelményeit, ezért a MEKH az engedélyes 2023. évről készült éves jelentését elfogadta.