Megújuló energiaforrások

Mit kell tudni a fém szelektív gyűjtéséről?

A fémek más hulladékból történõ kiemelésére léteznek megoldások (pl.: mágneses szétválasztás), mégis fontos: a gyűjtés során odafigyeljünk, hogy melyik fémet vihetjük a gyűjtőszigetre, melyiket kell hulladékudvarba szállítani.

A természetben a fémek vegyületekben, főleg oxidokban és szulfidokban,esetenként karbonátokban fordulnak elő. A természetben található fémvegyületek az ásványok. A különböző ásványok keverékét ércnek nevezzük. Ugyanazon ásvány más célú feldolgozásával kinyerhető rézérc, vasérc vagy akár arany is, de mindig marad nem fémekből álló rész is, amit meddőnek neveznek.

FÉMEK ÉS MIRE HASZNÁLJUK AZOKAT?
A vas
Földünk egyik legelterjedtebb féme. A külső földkéreg átlagosan 4,7% vasat tartalmaz. Vasgyártáshoz elsősorban azokat az érceket használják, amelyek érctartalma 40% vagy ezen érték felett van. A vasgyártás gyökerei az őskorig nyúlnak vissza, a vas a fegyvergyártás fontos alapanyagaként egészen az újkorig jelentős pályát futott be.

Nyersvas: 3-4% széntartalmú vas, a nagyolvasztó terméke. Rideg, nehezen alakítható. Közbenső termékként az acélgyártás és öntöttvasgyártás alapanyaga.

Öntöttvas: nyersvasból nyerik finomítás és ötvözés útján. Gyakori ötvözője
a szilícium, a nikkel és a króm. A nyersvasnál erősebb, szilárdabb de ugyancsak nehezen alakítható anyag.

Acél: legfeljebb 2% szenet és egyéb ötvöző anyagot tartalmaz (szilícium,nikkel, kobalt, stb.). A nyersvasaktól és öntöttvasaktól elsősorban az különbözteti meg, hogy hőmérséklettől függően jól alakítható, magas hőmérsékleten jobban. Az összes felhasznált fém (vas és más fém) közel 90%-a acél.

Az alumínium
Az alumínium az oxigén és a szilícium után a földkéreg legelterjedtebb eleme, amelyet nagy mennyiségben bauxitból lehet előállítani. A bauxitból először timföldet (alumínium-oxid) készítenek, majd elektrolízissel nyers alumíniumot állítanak elő belőle. Napjainkra az alumínium a legnagyobb ipari jelentőségû könnyûfémmé vált. Az
alumínium jól vezeti az elektromosságot és tömör oxidrétegének a savakkal szembeni ellenálló képessége is magas fokú. Jó alakíthatósága és tartóssága miatt csomagolóanyagként számtalan helyen, formában és nagy mennyiségben találkozhatunk vele.

Forrás: http://www.szelektiv.hu