Megújuló energiaforrások

Januártól ismét napelemes pénzre pályázhatunk

A Magyar Közlönyben megjelent a korábbi bejelentés, a legújabb lakossági felújítási programról, ami napelemes rendszereket is támogat.

A program 2021. január 1-jén indul, és a lehetőség keretein belül a támogatást igénybe vevők a már meglévő otthonukat tudják felújítani, szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni. A támogatás többszintű célrendszerrel rendelkezik. Elsődleges célja a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása és a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése, ugyanakkor a célkitűzések között szerepel az építőipari ágazat kifehérítése.

A pályázat egyik alapfeltétele, hogy a támogatás igénylő családok legalább egy gyermeket neveljenek a háztartásban. Gyermeknek minősül a

 • magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 • vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki 25. életévét még nem töltötte be,
 • vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy.

A támogatást igénybe vehetik a gyermeke(ke)t szülei, de a kiskorú rokona is, ha a gyermek szüleinek halála miatt a kirendelt gyámja. Az igénylőnek mindenképpen magyar állampolgárnak kell lennie.

Csak olyan lakásra igényelhető a támogatás, ami Magyarország területén fekszik, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van bejegyezve, illetve a tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

A támogatást az igénylő(k) egy alkalommal veheti(k) igénybe.

A támogatásigénylőnek amellett, hogy nem büntetett előéletű, még rendelkeznie kell legalább 1 év folyamatos (legfeljebb 30 nap megszakítású) társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN

Fontos tudni, hogy csak olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amelynél a legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányad igazolható. Továbbá az adott lakás a támogatásigénylőnek legalább egy éve bejegyzett lakóhelye. Ez utóbbi alól kivételt képez, ha:

 • a gyermek még magzat, vagy egy évnél nem régebben született fiatalkorú,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt.

Az igénylő(k)nek az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, akkor az a szülő jogosult támogatás igénybevételére, akinél a gyermek(ek) lakóhelye van, illetve ha a fiatalkorú nevelésén a szülők osztoznak, akkor mindkettejük a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult. Az elvált szülők egyike akkor igényelheti a támogatási összeg maximális értékét és 100%-át, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Egy adott ingatlanra egy család csak egyszer igényelhet támogatást! Az állami segítséggel felújított lakás eladásakor nem kell visszafizetnie a háztartásoknak az otthonfelújítási támogatást, ugyanakkor az adásvételt követően, ha már egyszer igényelte a hozzájárulást, akkor már nem élhet újra a lehetőséggel. Viszont az új tulajdonos, ha még nem vette igénybe a támogatást, akkor továbbra is élhet a kedvezménnyel a részben felújított ingatlan esetében.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. A támogatás pedig az alábbi tevékenységekhez vehető igénybe:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
 • párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése, melyhez szintén alkalmasak lehetnek a bifaciális napalamek,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése, melyhez szintén alkalmasak lehetnek a bifaciális napalamek,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, akkor az akadálymentesítési munkák,
 • az alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

AZ ELSZÁMOLÁS ÉS AZ ELLENŐRZÉS MENETE

Az elszámolás és az adminisztratív ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében az igénybevétellel és elszámolással kapcsolatos összes dokumentáció mind elektronikus úton intézhető. Az elszámoláshoz arra van szükség, hogy a munkák végeztével az összegyűjtött számlákat a támogatást igénylő 60 napon belül eljuttassa a MÁK-hoz. Az Államkincstár 30 napon belül elbírálja a kérelmet. Pozitív döntés esetén pedig 5 napon belül kiutalásra kerül a támogatási összeg.

Bármilyen jellegű elszámolni kívánt tételt számlával kell igazolni. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor

fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e feltételek mindkét igénylő esetében érvényesek.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő más támogatás keretében már elszámolt. Csak azok a szerződések és számlák tekinthetők érvényesnek, melyeket az igénylők 2021. január 1-jén vagy azt követően írnak alá/vesznek át.

Tisztában kell lennie az igénylőknek azzal is, hogy a kormányhivataloknak ellenőrzési kötelezettsége van! Az ő feladatuk lesz az, hogy meggyőződjenek arról, hogy a felújítás ténylegesen megtörtént-e. A kormányhivatal dolgozóinak a támogatási összeg kiutalását követően fél éven belül el kell végezniük az ellenőrzést.

Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 259. szám